Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Två forskare från KTH får ERC Consolidator Grants

Ett collage med porträttbilder på Ilaria Testa och Jens Bardarson.
Ilaria Testa och Jens Bardarson får finansiering från ERC i fem år för sina forskningsprojekt InSpIRe och LOCFRONT.
Publicerad 2020-12-09

Den ena ska studera hjärnans synapsers inre värld, den andra ska studera komplexa kvantsystem. Av de totalt 327 forskare som får bidrag i Europeiska forskningsrådets utlysning ERC Consolidator Grants 2020 går två bidrag till forskare från KTH: Ilaria Testa, forskare inom biofysik och Jens Bardarson, forskare inom kondenserade materiens teori.

Ilaria Testa  får drygt 2,3 miljoner euro under fem år för sitt projekt InSpIRe.

– Det här betyder mycket för vårt labb. Ofta, och särskilt i ett tidigt skede av karriären, måste du ägna mycket tid åt att söka pengar samtidigt som du etablerar och leder ditt labb. Om forskningsansökningar tar större delen av din tid försämras naturligtvis forskningens kvalitet, eftersom du inte har tillräckligt med tid för din forskargrupp. Det här bidraget från ERC ger oss de resurser som behövs för att forska med fullt engagemang och fokus, vilket främjar en kreativ och idérik miljö, säger hon.

Inom projektet InSpIRe ska hon och hennes forskargrupp på SciLife Lab avbilda och studera hjärnans synapsers inre värld: kontakten mellan neuronerna (nervcellerna), som gör att människor kan tänka, lära sig saker och utveckla känslor.

Ger ny kunskap om minnesfunktioner

En utmaning med avbildning av synapser är att de är små och ligger tätt packade samt att deras byggstenar, organeller (cellernas motsvarighet till organ) och proteiner kan vara mycket dynamiska, enligt Ilaria Testa. Därför ska hon och hennes grupp utveckla en mikroskopibaserad teknologi med tillräckligt upplösning för att kunna avbilda pyttesmå organeller och som är tillräckligt snabb för att kunna följa deras dynamik i alla tredimensionella utrymmen i hjärnvävnaderna.

– Om vi lyckas kommer vi att kunna få svar på frågor som varför vissa synapser är bättre utrustade än andra när det gäller minnesfunktioner, säger Ilaria Testa.

Jens Bardarson  får nära 1,9 miljoner euro under fem år för sitt projekt LOCFRONT.

– Till att börja med tar jag det här som ett erkännande av det arbete som jag och min forskargrupp har gjort de senaste åren. Det är en stor uppmuntran till att fortsätta jobba. Det här ger mig också naturligtvis möjlighet att sätta ihop en stark grupp med postdoktorer och doktorander och utrymme att fokusera på den forskning vi vill göra de närmaste åren. Den här gruppen är en del av en stor och kraftfull miljö inom kvantmaterialfysik på och runt Albanova, med starka grupper från KTH, Stockholms universitet och Nordita (det nordiska institutet för teoretisk fysik, reds anm). Mitt nya projekt kommer att bidra till att stärka den miljön ytterligare, säger Jens Bardarson och fortsätter:

– Jag har stora förhoppningar på det här. Det var den här miljön som förde mig till Stockholm och jag hoppas att vi kan utveckla det vidare till något ännu mer speciellt.

Kvantpartiklar rör sig i alla möjliga vägar samtidigt

Inom projektet LOCFRONT ska han och hans forskargrupp studera den del av kvantfysiken som handlar om icke-jämviktsdynamik. Förståelsen för sådana komplexa kvantsystem ligger till grund för den snabbt framväxande kvantteknologin, med kvantdatorn som ett exempel, enligt Bardarson.

– Ett sätt att tänka vad en kvantdator gör är till exempel att helt enkelt se det som en kontrollerad utveckling av samspelet mellan många kvantlager av frihet. När kvantpartiklar rör sig i en slumpmässig miljö spelar fenomenet kvantinterferens en viktig roll, säger han och fortsätter:

– Kvantpartiklar tar inte den enkla raka vägen som vi är vana vid i det dagliga livet. Om jag kastar en boll till dig kan du följa dess bana och kanske fånga den. Men kvantpartiklar tar på något sätt alla möjliga vägar samtidigt. I mitt projekt försöker jag hitta nya tillvägagångssätt och sätt att beskriva och förstå denna del av fysiken.

De båda forskarna har fått ERC Grants tidigare. Iliaria Testa kom till KTH från Göttingens universitet i Tyskland 2015 med en ERC Starting Grant. Jens Bardarson kom till KTH från Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems i Dresden i Tyskland 2017, också han med en ERC Starting Grant.

Här är samtliga projekt som får bidrag i årets utlysning av ERC Consolidator Grants.

Håkan Soold

Fakta ERC och ERC Consolidator Grants

ERC Consolidator Grants är forskningsmedel som delas ut av EU-forskningsfinansiären Europeiska forskningsrådet, ERC. Totalt delades 655 miljoner euro ut till 327 forskare i årets utlysning. Förutom Consolidator Grants delar de bland annat ut Starting Grants och Advanced Grants.

ERC Consolidator Grants delas ut till forskare som nyligen startat en forskningsgrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare (7–12 år efter avlagd doktorsexamen). Sökande ska ha potential att bli världsledande inom sitt område. Bidragens storlek är upp till eller lite drygt 2 miljoner euro för en period av max fem år. Finansieringen är en del av forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020.