Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Undersöker om AI kan ersätta mänskliga utbildare

Skärmdump som visar AI-genererade människor
Ett exjobb från visar att AI-genererat rörligt material förmodligen kan ersätta traditionella utbildningsfilmer. Bild: Synthesia
Publicerad 2024-05-22

Artificiell intelligens, AI, gör entré överallt i samhället. Ett exempel är KTH-studenten Malin Jauad Almeida Marques som i sitt examensjobb på Scania studerar om AI-genererat rörligt material kan ersätta traditionellt filmade utbildningsfilmer. Det försiktiga svaret är ja.

Vilken roll kan AI spela i undervisningssammanhang? Behövs riktiga människor i inspelad undervisning för bästa resultat? Det är frågor som Malin Jauad Almeida Marques, som pluggar till civilingenjör i informationsteknik vid KTH, undersöker.

Faktaruta

  • Malin Jauad Almeida Marques läser till civilingenjör i informationsteknik, med master i interaktiv medieteknik.
  • Hennes exjobb sker inom ramen för The Visualization Studio, VIC, på KTH. Hon har Björn Thuresson som handledare.

Hon gör sitt exjobb på Scanias R&D-avdelning och berättar att lastbilsföretaget har mycket information om sina produkter som uppdateras ofta och kontinuerligt. Det gör att informationen i utbildningsvideor ibland blivit föråldrad innan arbetet är klart. Produktionstiden av AI-videor tar betydligt kortare tid och är mycket enklare att uppdatera vid behov.

– Videor som produceras med AI kan möta de mycket korta deadlines som Scania har just nu. Givetvis sparas också pengar då det krävs endast en person i stället för ett helt filmteam för att producera sådana här videor, berättar Malin Jauad Almeida Marques.

Tar avstamp i det traditionella

Genom AI-baserad videoproduktion undviker Scania också att behöva filma om många videor om en viss anställd lämnar företaget.

Så här går Malin Jauad Almeida Marques tillväga. För att kunna jämföra de två olika videotyperna så tar hon avstamp i den traditionellt filmade utbildningsvideon, som också bli kontrollvideo i studien. Hon återskapar därefter videon med hjälp av AI för att få en så korrekt jämförelse som möjligt. 

– Detta har jag gjort genom att använda AI-avatarer genererade med hjälp av verktyget Synthesia, samt AI-genererad bakgrundsmusik och bakgrunder. Jag har sedan visat hälften av användarna den AI-genererade videon och den andra halvan kontrollvideon.

porträttfoto Malin Jauad Almeida Marques
Malin Jauad Almeida Marques pluggar till civilingenjör i informationsteknik vid KTH. Foto: Privat

Minnet avgör

Därefter har hon fokuserat på aspekten hur enkelt det är att minnas innehållet då det är en av de viktigaste delarna med utbildningsvideor. Att komma ihåg och lära sig vad som visas. Malin Jauad Almeida Marques har under en månads tid samlat in kvantitativ och kvalitativ data från användarna, genom både onlineformulär och intervjuer för att fånga in så många nyanser som möjligt. 

– Därmed får jag både information om användarnas upplevelser av videorna, och hur mycket de faktiskt minns.

Lika bra

Resultatet då? Malin Jauad Almeida Marques har samlat data från 50 olika användare. Alla jobbar på Scania så att de har en gemensam informationsgrund, men de jobbar på olika delar av företaget. Det gör att Malin JauadAlmeida Marques tror att hennes slutsatser kommer att vara applicerbara inom fler företag och branscher.

– Jag håller fortfarande på att analysera data, men mina preliminära resultat pekar på att AI-videor är lika lätta att minnas som traditionella videor. Jag kommer inte objektivt kunna säga vad som är bättre eller sämre, men jag kommer att kunna säga vilken som verkar vara lättare att minnas och vad användarnas upplevelse av videorna är.

Text: Peter Asplund