Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppfinnaren som ger tillgång till rent vatten i utsatta områden

KTH:s stora pris till Petra Wadström

Petra Wadström i solsken framför träd
Petra Wadström, designer, konstnär och uppfinnare till bland annat innovationen Solvatten, får KTH:s stora pris 2022. Idag används tekniken i över 20 länder och förbättrar liv för över en halv miljon människor.
Publicerad 2022-10-13

Innovationen Solvatten räddar liv i utsatta områden som flyktingläger och krigszoner världen över.
Behållare som fyllts med förorenat vatten och ställts i solen innehåller efter ett par timmar rent dricksvatten, som dessutom har värmts upp till hushåll och sjukvård.
– Målet är att ge alla tillgång till rent, varmt vatten, helt utan att använda fossila bränslen, säger uppfinnaren Petra Wadström. Hon får KTH:s stora pris 2022.

När Petra Wadström i slutet av 1990-talet bodde i Australien med sin familj slogs hon av intensiteten i all den solenergi som träffade markytan utan att tas tillvara.
Hon fick idén till Solvatten, en idé som växte fram successivt, och så småningom kunde hon testa material, funktion och design – allt för att maximera effekten av solens UVB-strålning och värme.
– Idag förbättrar Solvatten livet för drygt en halv miljon människor i världen, och jag har verkligen längtat efter att få berätta det, säger Petra Wadström.

Petra Wadström utomhus framför byggnader i campusmiljö
– Vid mina föreläsningar för universitetsstudenter ser jag det som viktigt att inspirera nya innovatörer, genom att visa att det går att göra skillnad. Man kan ofta använda ett problem för att skapa en positiv lösning, säger Petra Wadström.

Vid intervjutillfället planerar hon inför en resa till Kenya om ett par veckor, där hon ska besöka aktuella Solvatten-projekt.
– Vi arbetar även i flyktingläger tillsammans med UNHCR och hjälper till med vatten och hygienutbildningar. Flera projekt pågår i byar i de torraste delarna av Afrika, som Mali, Niger, Uganda och Burkina Faso, berättar hon.
– Det vi sett i alla våra projekt är att hela samhällen gynnas när kvinnor och flickor slipper det tyngsta vardagsjobbet – att släpa hem ved och elda för att koka rent och få varmvatten. Det innebär att flickor oftare kommer iväg till skolan, och att kvinnor får mer värdefull tid.

kvinna i afrikansk by som tvättar grönsaker i ett kärl med vatten från en Solvattenrenare intill
– Framför allt mammor som lever i fattigdom med små barn under fem år använder i dagsläget Solvatten-enheter till sina familjer. Vi når nya användare genom att kommunicera på alla nivåer – från klaner och lokala organisationer till FN, berättar Petra Wadström.

Eftersom vatten är kallt när det hämtas i brunnar, även i varma länder, ställs hinkar och kärl med smutsigt vatten ofta i solen för att värmas upp. Det vattnet används oförsiktigt vid operationer och förlossningar.
– En sådan hantering innebär en tillväxt-explosion av mikroorganismer i vattnet när det når temperaturer på uppåt 40 grader. Men genom Solvatten dödas alla virus, parasiter och bakterier genom UVB-ljuset, och det räddar liv inte minst inom vården, säger Petra Wadström. Det handlar, säger hon, om att nå minst samma reningsnivå som om vattnet hade kokats.

En Solvatten-enhet kostar cirka tusenlappen och håller enligt henne ”en barndom”, sju till tio år, utan att några delar behöver bytas ut.
– Det gör lösningen kostnadseffektiv per liter rent, varmt vatten. Våra beräkningar visar även att en enhet sparar in upp till tio ton utsläpp under sin livstid, och dessutom får fler skogar stå kvar genom det minskade behovet av ved och kol.

"Behovet av rent vatten är stort världen över"

Petra Wadström framhåller vidare att behovet av rent vatten är stort världen över i utsatta och katastrofdrabbade områden, inte bara i utvecklingsländer. Och Solvatten-enheter kan användas även på delar av norra halvklotet under den på året då solljuset är som mest intensivt.
– Min vision är att alla människor ska leva ett friskt och värdigt liv med tillgång till rent och varmt vatten hemma. Tänk om det vore så, då skulle situationen på jorden se helt annorlunda ut.

Text: Katarina Ahlfort
Foto: Mikael Sjöberg

För mer information om KTH:s stora pris 2022 kontakta KTH:s rektor Sigbritt Karlsson: rektor@kth.se
Kontakt Petra Wadström: petra.wadstrom@solvatten.se, 070-9253601

Så här fungerar tekniken i Solvatten

  • Den tvådelade svarta behållaren fylls med vatten.
  • Solvattenrenaren använder sig av soluppvärmning och UV-strålning för att rena vattnet effektivt: Solens ultravioletta UVB-strålar släpps igenom UV-transparenta ytor och vattnet värms upp mot behållarens svarta insida. Synergieffekten som uppstår gör att sjukdomsalstrande mikroorganismer oskadliggörs.
  • I Solvatten-behållaren finns även ett filter som tar bort vattenorganismer, så vattnet blir mindre grumligt.
  • När processen är klar och vattnet är rent, i enlighet med WHO:s riktlinjer för rent vatten, visar en indikator en grön smiley.
  • Det tar mellan två och fem timmar att rena 10 liter vatten från skadliga mikroorganismer, som annars kan orsaka bland annat dysenteri, tyfus och kolera.

Motivering till KTH:s stora pris 2022

Prissumman är 1,2 miljoner kronor 2022 och motiveringen lyder:
Rent vatten är avgörande för människors hälsa, möjligheter och livskvalitet. Det är också en ödesfråga för framtida generationer och möjligheten till en hållbar utveckling. Petra Wadström är en unik problemlösare med ett stort mått envishet som genom sin innovation Solvatten förändrat livet för många människor - inte minst kvinnor- runt om i världen. Petra Wadström har skapat en lika enkel och hållbar som sinnrik och genialisk konstruktion – där vattnet renas enkom med solens hjälp. Med denna uppfinning får fler tillgång till livsviktigt rent vatten varje dag. Petra Wadström är en mycket värdig mottagare av KTH:s stora pris .

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2022-10-13