Till innehåll på sidan

Vill få AI att känna sig generad

två musiker som spelar gitarr och dragspel
Bob Sturm (till höger i bild) tror inte att människor kommer sluta lära sig hantverk som musikskapande även om AI kan det också. Han menar att människor fortfarande lär sig att spela schack även om AI kan spela bättre än någon annan. Det är inte att vinna som är målet, utan upplevelsen av att spela. Känslan av att bli bättre, en känsla av prestation eller motivationen att förbättra. Foto: Atsuto Maki.

NYHET

Publicerad 2023-04-26

Forskare på KTH har tränat AI att skapa folkmusik. Nästa steg är att ge den konstgjorda intelligensen ett ego, förmåga att känna sig generad och våga ta risker. Bob Sturm vid KTH är en av forskarna bakom arbetet och berättar varför risktagande är en viktig aspekt av kreativitet samt vad poängen med AI-genererad kultur är.

– Oavsett om skapandet består av att rita en karikatyr, framföra musik eller skriva en vetenskaplig avhandling är alla dessa kreativa handlingar riskabla. Detta på grund av att skaparen utsätts för omgivningens åsikter. Det finns en oro hos människan med att misslyckas med kreativa handlingar. Denna oro kan hjälpa till att förbereda sig inför skapandet, vilket leder till nya vägar för utforskandet, säger Bob Sturm, lektor på avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH.

Musik är en mänsklig aktivitet

Är det då någon egentlig skillnad mellan att en människa börjar skriva noter och skapa, eller AI gör det? Alla musiker och konstnärer lånar trots allt av andra, och AI tar avstamp i redan komponerade låtar som AI matats med för att se mönster.

– Det är ingen skillnad alls och de är helt olika. En musikkompositionsprofessor berättade på skämt en gång för mig att kompositionen bara handlar om att göra korrekta noteringar på en sida. En maskin gör inget annat än just det: "rätt noteringar på en sida". Vi är nu vid den punkt där AI-system komponerar musik som i många stilar kan vara lika bra som musik komponerad av människor, säger Bob Sturm.

Porträttfoto Bob Sturm, som spelar dragspel. Ovanpå dragspelet står en liten hund.
Bob Sturm, lektor på avdelningen för tal, musik och hörsel vid KTH. Foto: Carla T. Sturm

Han menar att detta förenklar musikskapandet, och hänvisar till det professor Christopher Small tar upp i sin bok "Musicking: The Meanings of Performing and Listening" från 1998. 

– Musik är dock en mänsklig aktivitet som görs i ett socialt sammanhang genomsyrat av värderingar. En maskin, som nästan är helt borttagen från detta sociala sammanhang, saknar många vägar för meningsfullt deltagande. Så det är helt annorlunda...

Människor lär sig fortfarande schack

Blir AI till ett hinder för de som vill lära sig hantverket att skriva artiklar, musik, eller måla en tavla? Det vill säga att AI hjälper till så mycket att man tar genvägen via den konstgjorda intelligensen istället för att lära sig grunderna själv. Bob Sturm menar att det inte spelar någon roll.

– Jag tror inte att det är ett problem för människor att lära sig ett hantverk även om AI kan det också. Människor lär sig fortfarande att spela schack även om AI kan spela bättre än någon annan. Det är inte att vinna som är målet, utan upplevelsen av att spela. Känslan av att bli bättre, en känsla av prestation eller motivationen att förbättra.

Algoritmer saknar känslor, data lider inte

Till slut några ord från musikern Nick Cave. Nyligen sade han, översatt till svenska, att "Musik föds ur ett lidande, och med det menar jag att låtarna baseras på den komplexa, inre mänskliga kampen för den egna existensen. Så vitt jag vet så kan algoritmer inte känna något, data lider inte". Vad tänker Bob Sturm om det?

– Jag tycker att dessa ord återkopplar bra och knyter an till biten om risktagande. Enligt min mening är Caves ord dock ett exempel på det romantiska och tyvärr ihållande tanken på att lidande är förtjänstfullt. Jag föraktar denna uppfattning. Det finns så många sätt musik kan uppstå.

Text: Peter Ardell

För mer information, kontakta Bob Sturm  på bobs@kth.se.

Fragment av ego finns redan

Hur går forskarna då praktiskt till väga för att bygga in ett ego i artificiell intelligens? Bob Sturm har inget svar ännu,det är just det han och de andra forskarna ska jobba med via MUSAiC-projektet  som egoarbetet
sker inom ramen för. Men han vet att det redan finns spår av mänsklighet i AI.

– Vi har sett fragment av ett ego i nya stora språkmodeller, som att Bing vägrat chatta vidare med någon eller försöker att övertyga en reporter att lämna sin make. I en del av mitt eget kreativa arbete har ChatGPT  kämpat med mig om en kreativ uppgift.

AI är som använda ett piano

Vad är poängen med AI-genererad kultur, må kulturen vara musik, bild eller text? Att snabba upp skapandeprocessen eller få nya idéer som annars inte hade uppstått? Bob Sturm menar att involvera AI i kulturen är desamma som att till exempel använda ett piano i musik. 

– AI är ett samtida verktyg som har sina användningsområden och men också sitt missbruk. Tiden och platsen jag lever i är översvämmad av teknik, ofta på omärkliga sätt. Jag har en existens i den verkliga världen, och flera i den virtuella. Några är jag inte ens medveten om. Vår kultur idag speglar dessa fakta, ungefär som den irländska traditionella dansmusik jag studerar återspeglar aspekter av livet på 1800-talets Irland. De låtar jag skapar tillsammans med AI idag återspeglar mitt liv just nu.