Till innehåll på sidan

KTH-visdom i Wisdome

Skiss av byggnaden
Publicerad 2023-09-14

När Tekniska museet i Stockholm öppnar sin nya attraktion Wisdome Stockholm som ska visa upp vetenskap och innovation på helt nya sätt, har KTH mer än ett finger med i spelet. Här jobbar forskarna på framtidens hållbara värme- och kylsystem.

Det är nedräkning för Wisdome Stockholm, Tekniska museets nya dragplåster. I december öppnar dörrarna till ett spekatulärt visualiseringscenter som förvandlar komplex vetenskap till hisnande visuella upplevelser för besökarna. Här har flera ledande science center, universitet och forskningsmiljöer samverkat för att baka ihop teknik, vetenskap och utforskat nya sätt till lärande.

Porträtt
Alberto Lazzarotto, forskare på Energiteknik

Hos Wisdome Stockholm är det inte bara de visuella upplevelserna på den gigantiska bioduken, kupolen, och den arikitektoniska byggnaden som är i framkant. Även klimatanläggningen är av senaste mått; 10 borrhål i marken och avancerad styrteknik samt mängder av sensorer optimerar byggnadens behov av värme och kyla. Det här är forskarna på KTH duktiga på och har därför fått en roll i prestigeprojektet.

– Vi har varit med som tekniska experter vid de geotemiska installationerna och övervakningen av systemen, säger KTH-forskaren Alberto Lazzarotto  som arbetat tillsammans med Tekniska museet och värmepumpstillverkaren Nibe i projektet under två och ett halvt år.

Värme och kyla en attraktion

Tanken är att besökarna ska se kunna lära något även av byggnadens klimatanläggning, berättar han; som hur mycket värme eller kyla anläggningen använder vid varje given tidpunkt, temperaturen i marken, vid vilken temperatur värme respektive kyla levereras och hur mycket el som behövs för att driva värme- och cirkulationspumparna i systemet.

– Det blir en slags utbildande attraktion i sig. Här kommer vi hjälpa till att föreslå hur man ska visa upp den här datan.

Utmaningen i projektet har varit att behöva planera detta när projektet fortfarande bara har varit i sin linda.

– Det är ett imponerande projekt med många tekniska utmaningar. Vi som jobbar med värme- och kylsystemet måste tidigt i projektet ha en uppfattning om vilken data vi vill visa upp och planera övervakningssystemet därefter. Det är svårt och kostsamt att i en senare fas göra förändringar i värmesystemet och övervakningen av den, säger Alberto Lazzarotto.

Parallellt med bygget pågår också ett europeiskt forskningsprojekt på Wisdome Stockholm som Alberto är involverad i. Här ska forskarna ta fram mer effektiva lösningar för bergvärme, och KTH:s bidrag handlar om att utveckla ett kontrollsystem för bergvärmen. I Sverige samarbetar NIBE, KTH och Bengt Dahlgren samt SGU tillsammans med flera aktörer i Europa, och slutmålet är att hitta än mer effektiva uppvärmningssystem och minska beroendet av fossila bränslen.

– Jag är oerhört glad över att vara med i Wisdome Stockholm-projektet, det är en fantastisk byggnad. Dessutom kommer det sätta bergvärmepumpar i fokus och ge KTH fin uppmärksamhet.

Text: Anna Gullers

Spektakulär visualisering och tänjda gränser för trämaterial

Sittplatser: 100
Konstruktion: Taket är ett böljande rutnätssystem i fem lager av träbalkar som når en spännvidd på 48 meter utan pelare.
Visualisering: ”Bioduken” är en 2,5 ton tung kupol av aluminium perforerad med 52 miljoner små hål, och har en bildyta på 308 kvadratmeter och omsluter publiken 360 grader. Sex laserprojektorer med 8K-upplösning och ett 10.1-ljudsystem sammankopplas med ett 14 kraftfulla datorer och starka grafikkort för att skapa 3D-upplevelser.