Ditt stöd är viktigt

Stöd KTH:s forskning kring testmetod för covid-19

Forskare på KTH har inlett utvecklingen av en effektiv så kallad serologisk metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smitta vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård.

Du är välkommen att donera till projektet via bankgiro 5194-8727 alt Swish 123 629 82 51. Det är viktigt att du märker betalningen med COVID-19 för att det skall gå till projektet. Läs mer om projektet

Du kan även kontakta Philip von Segebaden, chef för Development Office på phvs@kth.se

På KTH ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att ständigt driva samhälls- och teknikutvecklingen framåt. Oavsett om det handlar om att förverkliga nya forskningsprojekt, att utveckla vår studentmiljö eller att ge nya möjligheter till våra studenter och forskare, så är det med ditt stöd och ditt engagemang vi verkligen kan göra skillnad. 

Vi har gjort skillnad

Med donationer från privatpersoner och satsningar från företag och organisationer har vi åstadkommit mycket de senaste fem åren.

Innehållsansvarig:Alexandra Leyton
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2020-04-07