Om KTH Opportunities

Engagera dig i KTH och stöd våra studenter och forskarstudenter. Genom din tid eller ditt finansiella bidrag ges du möjlighet att stärka KTH:s väg mot topp 100 i världen samtidigt som du hjälper våra studenter och forskarstudenter att nå lite längre. Ditt stöd är viktigt!

Bli mentor åt en utbytesstudent

Engagera dig som mentor via KTH International Buddy Program.

Gästföreläs på KTH

Dela med dig av dina erfarenheter från arbetslivet.

Starta en alumnförening

Utvidga ditt nätverk och ha roligt tillsammans med likasinnade.

Följ oss på Instagram

Till sidans topp