Om KTH Opportunities

Engagera dig i KTH och stöd våra studenter och forskarstudenter. Genom din tid eller ditt finansiella bidrag ges du möjlighet att stärka KTH:s väg mot topp 100 i världen samtidigt som du hjälper våra studenter och forskarstudenter att nå lite längre. Ditt stöd är viktigt!

Ansök om stöd från KTH Opportunities Fund

Ansökan till KTH Opportunities Fund är öppen! Maximera din tid på KTH – du som är student eller forskarstuderande vid KTH kan ansöka om stöd till studentuppdrag, studentförening, fältstudie eller annat studentinitiativ som berikar studietiden. Ansökningsperioden är öppen mellan den 19e mars och 30e april.

Bli mentor åt en utbytesstudent

Engagera dig som mentor via KTH International Buddy Program.

Sätt att ge

Du kan välja att bli månadsgivare, donera online eller hedra en persons minne genom en minnesgåva.

Gästföreläs på KTH

Dela med dig av dina erfarenheter från arbetslivet.

Donera nu

Ge ett bidrag direkt online med ditt kontokort.

Starta en alumnförening

Utvidga ditt nätverk och ha roligt tillsammans med likasinnade.

Nya projekt

Ta del av de spännande projekt som hittills har fått stöd från fonden.

Följ oss på Instagram

Till sidans topp