Skip to main content

Docentpresentation: Polarforskningens värde och berättigande — då och nu

by Peder Roberts

Foto: Gustaf Uggla
Published Sep 26, 2017

Tid: Klockan 13.00 den 17 oktober
Plats: Sal V2, Teknikringen 76

Polarforskning spelar idag en väsentlig roll i politiska maktspel förutom vetenskapens framgång. Vetenskapliga infrastrukturer som isbrytare eller forskningsstationer räknas som viktiga geopolitiska instrument. Denna föreläsning tar upp frågan om polarforskningens utveckling i historisk perspektiv, med fokus på hur arktiska och antarktiska strök blev karaktäriserades som fältplatser till vetenskap. Den analyserar också förhållandet mellan vetenskap och miljö, en relation som ofta felaktigt antas vara självklart.

Page responsible:history@abe.kth.se
Belongs to: Division of History of Science, Technology and Environment
Last changed: Sep 26, 2017