Hoppa till huvudinnehållet

Eva Liedholm Johnsson

Profilbild av Eva Liedholm Johnsson

Universitetslektor, PA

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Universitetslektor i fastighetsvetenskap, teknologie doktor i fastighetsteknik, civilingenjör i lantmäteri

Programansvarig för civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad

Forskning och undervisning om bl.a. markanknutna rättigheter såsom mineralrättigheter, fastighetsbildning och regelsystem kring markens användning


Kurser

Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå (AI252X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå (AI161X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), examinator | Kurswebb

Fastighetsutveckling och regelsystem (AI1518), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Förvaltning av mark- och vattenresurser (AG2148), lärare | Kurswebb

Speciell fastighetsrätt (AI1519), examinator, kursansvarig | Kurswebb


Profilbild av Eva Liedholm Johnsson