Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anna Hrdlicka

Profilbild av Anna Hrdlicka

UNIVERSITETSADJUNKT

Detaljer

Adress
Teknikringen 10B

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Examensarbete inom Mark- och fastighetsjuridik, avancerad nivå (AI252X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom fastighetsutveckling, grundnivå (AI161X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AI151X), lärare | Kurswebb

Fastighets- och stadsutveckling (AI1522), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Markexploatering (AI1524), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Markexploatering (AI2517), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Plan-, bygg- och miljörätt vid fastighetsutveckling (AI1520), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Plangenomförande (AI2511), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Samhällsbyggandets regelsystem (AI1525), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Anna Hrdlicka