Hoppa till huvudinnehållet

John Leander

Profilbild av John Leander

Universitetslektor

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 78 A

Om mig

Universitetslektor i konstruktionsteknik och docent i brobyggnad vid institutionen för Byggvetenskap. Forskningen är inriktad mot sannolikhetsbaserade metoder för tillståndsbedömning av befintliga konstruktioner i allmänhet men i synnerhet mot stålbroar och utmattning. Det övergripande målet är att förlänga den teoretiska livslängden för befintliga stålbroar. Forskningen innefattar bl.a. tillståndsbedömning genom mätning, brottmekaniska modeller för utmattning, sannolikhetsbaserad tillförlitlighetsanalys och beslutsstöd.

En lista på publikationer kan ses här: Publikationer

Handledda doktorander

Roya Meydani
Tillståndsbedömning och beslutsstöd för infrastrukturägare.

Ruoqi Wang
Riskbaserad tillståndsbedömning av befintliga stålbroar.

Oskar Skoglund
Innovativa konstruktionsdetaljer för ökad produktivitet vid byggandet av stålbroar.


Kurser

Brokonstruktion (AF2201), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Brokonstruktion fortsättningskurs (AF2203), lärare | Kurswebb

Byggnadsmekanik 2 och lastanalys (AF1735), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom bro- och stålbyggnad, avancerad nivå (AF223X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå (AF179X), examinator | Kurswebb

Hus och anläggningar (AF1002), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Konstruktionsteknik 1 (AF1746), examinator | Kurswebb

Samhälls- och bostadsplanering (AF1749), lärare | Kurswebb

Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527), lärare | Kurswebb

Stål- och träkonstruktion (HS1021), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb