Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lina Bertling Tjernberg

Profilbild av Lina Bertling Tjernberg

PROFESSOR


Om mig

Lina Bertling Tjernberg (Docent,TeknDr, Civing) är professor i elkraftnät vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Hon är vice skolchef vid skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) med ansvar för forskningens villkor och impact. Hon är ledamot i IVA och avdelning II Elektroteknik.

Under 2018-2024 var hon den sista föreståndaren för KTHs Energiplattform som skapades för att stödja och katalysera tvärvetenskaplig forskning inom energiområdet.  Hon mottog utmärkelsen Årets Kraftkvinna 2021 för sitt arbete och en "stark kraft och garant för mer jämställd kompetensförsörjning inom dagens och framtidens hållbara energisystem" och 2022 listades hon på Maktlistan Energiöver de 20 mest influensrika inom energiområdet i Sverige.

Hon är författare till 140+ vetenskapliga artiklar i tidskrifter och internationella konferenser, inklusive boken  Infrastructure Asset Management with Power System Applications,  CRC Taylor & Francis, 2018 och till flera kapitel. Hon är en av författarna till energiantologin med två kapitel " Vad är elektricitet? " och "Uthålliga elkraftnät – en förutsättning för framtidens energisystem", samt en nyligen publicerad bok "Handbook on Climate Change" med kapitlet 17: The flexible grid infrastructure enabling power grid evolution and decarbonization.

Hennes forskning och undervisning är inriktad på att tillämpa matematik (t.ex. statistik, optimering, livscykelbedömning) för att förutsäga och modellera tillförlitlighet och inverkan av prediktivt underhåll för olika tillämpningar för elkraftsystem. Forskningsintressen inkluderar systemstudier av framtida elnät med integrering av olika tekniker (t.ex. mikronät, batterilagring, kärn/pump/vatten/vind/solkraft och vätgas och elektrifierade transporter). Forskningens övergripande mål är att; bidra till en säker och hög tillförlitlighet i elförsörjningen, en effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen.

Pågående forskning är inom två huvudområden enligt följande:

  1. Prediktivt underhåll, livslängdsförlängning och Asset Management med tillämpningar för elkraftsystem och komponenter inom ramverket av RCAM-metodiken. Forskningen och RCAM projektet är listat på IVAs 100-lista 2019.  Pågående forskning inkluderar samarbete med Institute for Research and Technology (IIT) and the Engineering School of the Comillas Pontifical Universityi Madrid och engagemang i IEA Wind.  Se även mer om tidigare forskning här  SweGRIDS.
  2. Flexibla och uthålliga elnät, studier av tillförlitlighet, livscykelkostnad, inverkan av olika kraftslag och lokala energisystem och sektoröverskridande mellan energisystem, transporter och industri. Pågående forskning inkluderar samarbete med Addis Abebas universitet och Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Exempel från tidigare forskning här FPS29, SweGRIDS (kth.se) och FPS30, SweGRIDS (kth.se). Projektet är listat bland IVAs 100-lista 2022 - IVA mer om projektet här KTH | GreenGrids-Flex | Lina Bertling Tjernberg

Nuvarande uppdrag innefattar: programrådet för Swedish ElectroMobility Center (SEC), vice ordförande i föreningen Riksdagsledamöter och forskare (Rifo), nomineringskommitten för Polhelmspriset, ordförande av SEK Svensk Elstandard, samt medlem i styrgruppen för IEEE PES ISGT Europe.

Urval av tidigare uppdrag: Ledamot i Insynsrådet för Energimarknadsinspektionen (2009-2020), IVA styrgrupp Vägval El (2014-2016),  Ledamot i Regeringens samordningsråd för Smarta elnät (2012-2014).

Hon är senior medlem i IEEE, CIRED och Cigre. Hon har varit ledamot i styrelsen för Power & Energy Society (2012-2016), ordförande för IEEE Sweden Chapter Power & Energy Society (PES)/Power Electronics (2009-2019), och har varit Editor för IEEE Transactions of Smart Grid (2010-2015).

Kort CV på svenska 240417-cv_lina_bertling_tjernb.pdf

Profil med publikationer finns i GoogleScholar och ResearchGate.


Kurser

Den hållbara ingenjören i elkraftteknik (EH2220), assistent | Kurswebb

Den hållbara ingenjören i elkraftteknik (EH2221), lärare | Kurswebb

Elkrafttekniskt projekt (EI2525), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom elektriska energisystem, avancerad nivå (EG230X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot elkraftteknik, avancerad nivå (EA270X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot innovativ energiteknik, avancerad nivå (EA280X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA238X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA250X), examinator | Kurswebb

Individuellt projekt i elkraftteknik I (EN2911), examinator | Kurswebb

Introduktion och analys av uthålliga elkraftsystem (EG112V), examinator, lärare | Kurswebb

Introduktion till uthålliga elkraftsystem (EG111V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb