Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Malin Hansen

Profilbild av Malin Hansen

FORSKARE

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10 A

Om mig

Doktorandstudier i planering och beslutsanalys vid avdelningen för urbana och regionala studier. Min forskning syftar till att utveckla förståelse för de gemensamma lärandeprocesser som sker inom temporära samverkans- och utvecklingsprojekt i samhällsplaneringens vardagspraktik, och deras länk till förändringar av planeringspraktiken.

Jag är utbildad samhällsplanerare från KTH och byggnadsingenjör från LTH (Lunds Tekniska Högskola). Efter studierna på KTH arbetade jag på Nordregio mellan 1999-2007. Nordregio är ett nordiskt forsknings- och utredningsinstitut under Nordiska minsiterrådet. Där arbetade jag som research fellow med uppdrag kring bland annat hållbar regional utveckling, regional utveckling, hållbar stadsutveckling och stadspolitik.

Jag är mycket intresserad av och engagerad i undervisning, och deltar på olika sätt i kurser på grund- och avancerad/masternivå. Jag undervisar främst i kurserna:

  • Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527) (Årskurs 1, grundnivå)
  • Stadsutveckling och transportsystem (AH1030) (Årskurs 2, grundnivå)
  • Planering och styrning av urban och regional utveckling (AG1137) (Årskurs 3, grundnivå)
  • Planeringens aktörer och processer (AG1138) (Årskurs 3, grundnivå)
  • Examensarbete inom samhällsbyggnad (AG111X, grundnivå 15,0 hp)
  • Political Economy for Environmental Planners (AG2142) (masternivå, bland annat del av masterprogrammet Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure)
  • Examensarbete inom urban och regional planering (AG212X, avancerad nivå 30,0 hp)

Utöver detta handleder jag årligen ett antal examensarbeten på kandidat- och magister-/masternivå inom stadsplanering/samhällsplanering.

Sitter i Skolkollegiet ABE (KTH | ABE internsidor), som representant för Institutionen samhällsplanering och miljö (SoM).

Sitter i styrgruppen för ett strategiskt samarbete mellan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) och Värmdö kommun (Värmdö och KTH tillsammans för en hållbar skärgård | KTH). Samarbetet är inriktat på hållbar skärgårdsutveckling, decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar, samt teknik och ekologi i marin miljö.

Koordinerar Avdelningen för Urbana och regionala studiers Higher seminar series.

Fick utmärkelsen Årets lärare 2021 på Samhällsbyggnadssektionen på KTH. Det är studenterna som nominerar.


Kurser

City Networks in Regional Contexts (AG2116), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (AG111X), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom urban och regional planering, avancerad nivå (AG212X), assistent, lärare | Kurswebb

Förvaltning av mark- och vattenresurser (AG2148), lärare | Kurswebb

Planering och styrning av urban och regional utveckling (AG1137), lärare | Kurswebb

Planeringens aktörer och processer (AG1138), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Political Economy for Environmental Planners (AG2142), kursansvarig | Kurswebb

Projekt hållbar stadsplanering - strategier för urban och regional utveckling (AG2129), lärare | Kurswebb

Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527), lärare | Kurswebb

Stadsutveckling och transportsystem (AH1030), lärare | Kurswebb