Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Malin Hansen

Profile picture of Malin Hansen

RESEARCHER

Details

Telephone
Address
TEKNIKRINGEN 10 A

About me

Doktorandstudier i planering och beslutsanalys vid avdelningen för urbana och regionala studier. Min forskning syftar till att utveckla förståelse för de gemensamma lärandeprocesser som sker inom temporära samverkans- och utvecklingsprojekt i samhällsplaneringens vardagspraktik, och deras länk till förändringar av planeringspraktiken.

Jag är utbildad samhällsplanerare från KTH och byggnadsingenjör från LTH (Lunds Tekniska Högskola). Efter studierna på KTH arbetade jag på Nordregio mellan 1999-2007. Nordregio är ett nordiskt forsknings- och utredningsinstitut under Nordiska minsiterrådet. Där arbetade jag som research fellow med uppdrag kring bland annat hållbar regional utveckling, regional utveckling, hållbar stadsutveckling och stadspolitik.

Jag är mycket intresserad av och engagerad i undervisning, och deltar på olika sätt i kurser på grund- och avancerad/masternivå. Jag undervisar främst i kurserna:

  • Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527) (Årskurs 1, grundnivå)
  • Stadsutveckling och transportsystem (AH1030) (Årskurs 2, grundnivå)
  • Planering och styrning av urban och regional utveckling (AG1137) (Årskurs 3, grundnivå)
  • Planeringens aktörer och processer (AG1138) (Årskurs 3, grundnivå)
  • Examensarbete inom samhällsbyggnad (AG111X, grundnivå 15,0 hp)
  • Political Economy for Environmental Planners (AG2142) (masternivå, bland annat del av masterprogrammet Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure)
  • Examensarbete inom urban och regional planering (AG212X, avancerad nivå 30,0 hp)

Utöver detta handleder jag årligen ett antal examensarbeten på kandidat- och magister-/masternivå inom stadsplanering/samhällsplanering.

Sitter i Skolkollegiet ABE (KTH | ABE internsidor), som representant för Institutionen samhällsplanering och miljö (SoM).

Sitter i styrgruppen för ett strategiskt samarbete mellan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) och Värmdö kommun (Värmdö och KTH tillsammans för en hållbar skärgård | KTH). Samarbetet är inriktat på hållbar skärgårdsutveckling, decentraliserade och enskilda vatten- och avloppslösningar, samt teknik och ekologi i marin miljö.

Koordinerar Avdelningen för Urbana och regionala studiers Higher seminar series.

Fick utmärkelsen Årets lärare 2021 på Samhällsbyggnadssektionen på KTH. Det är studenterna som nominerar.


Courses

Actors and processes in planning (AG1138), course responsible, teacher | Course web

City Networks in Regional Contexts (AG2116), teacher | Course web

Degree Project in Urban and Regional Planning, Second Cycle (AG212X), teacher, assistant | Course web

Degree Project in the Built Environment, First Cycle (AG111X), course responsible | Course web

Governance of Land and Water (AG2148), teacher | Course web

Introduction to the Planning and Building Process (AI1527), teacher | Course web

Planning and Governance of Urban and Regional Development (AG1137), teacher | Course web

Political Economy for Environmental Planners (AG2142), course responsible | Course web

Project Sustainable Urban Planning - Strategies for Urban and Regional Development (AG2129), teacher | Course web

Urban Development and Transport System (AH1030), teacher | Course web