Skip to main content

Malin Hansen

Profile picture of Malin Hansen

RESEARCHER

Details

Address
TEKNIKRINGEN 10 A

About me

Doktorandstudier i planering och beslutsanalys vid avdelningen för urbana och regionala studier. Min forskning syftar till att utveckla förståelse för de gemensamma lärandeprocesser som sker inom temporära samverkans- och utvecklingsprojekt i samhällsplaneringens vardagspraktik, och deras länk till förändringar av planeringspraktiken.

Jag är utbildad samhällsplanerare från KTH och byggnadsingenjör från LTH (Lunds Tekniska Högskola). Efter studierna på KTH arbetade jag på Nordregio mellan 1999-2007. Nordregio är ett nordiskt forsknings- och utredningsinstitut under Nordiska minsiterrådet. Där arbetade jag som research fellow med uppdrag kring bland annat hållbar regional utveckling, regional utveckling, hållbar stadsutveckling och stadspolitik.

Jag är mycket intresserad av och engagerad i undervisning, och deltar på olika sätt i kurser på grund- och avancerad/masternivå. Jag undervisar främst i kurserna Samhällsbyggnadsprocessen (AI1527) , Projektledning och BIM inom samhällsbyggandet (AI1802), Stadsutveckling och transportsystem (AH1030) samt Political Economy for Environmental Planners (AG2142) . Utöver detta handleder jag årligen ett antal examensarbeten på kandidat- och magister-/masternivå inom stadsplanering/samhällsplanering.


Courses

Actors and processes in planning (AG1138), course responsible, teacher | Course web

Degree Project in Urban and Regional Planning, Second Cycle (AG212X), teacher | Course web

Introduction to the Planning and Building Process (AI1527), teacher | Course web

Planning and Governance of Urban and Regional Development (AG1137), teacher | Course web

Political Economy for Environmental Planners (AG2142), course responsible | Course web

Project Sustainable Urban Planning - Strategies for Urban and Regional Development (AG2129), teacher | Course web

Urban Development and Transport System (AH1030), teacher | Course web