Hoppa till huvudinnehållet

Patricia Cirera Diaz

Profilbild av Patricia Cirera Diaz

DOKTORAND, Pedagogisk utvecklare

Detaljer

Arbetar vid

DIGITALT LÄRANDE

Adress
OSQUARS BACKE 31

Om mig

Har sedan 2017 varit anställd som pedagogisk utvecklare på KTH och har där främst arbetat inom MOOC-teamet (edX) och i arbetsgruppen för digitala examinationer. Hösten 2020 anställdes jag som heltidsdoktorand på KTH. Inriktningen för min tjänst är att studera hur lärarutbildare utvecklar sin kompetens att integrera digitala verktyg i sin undervisning för att stödja lärarstudenters lärande. Jag är till exempel väldigt intresserad av hur lärarutbildare använder sig av digitala responssystem och flipped classroom på ett effektivt sätt. På ett mer generellt plan ligger mina forskningsintressen inom skolans digitalisering, digital kompetens och användningen av digitala verktyg.

Jag är i grunden gymnasielärare i engelska och spanska (examinerad 2010) och har alltid haft ett stort intresse för såväl språk, lärande och digitalisering. Under mina åtta år som lärare på olika gymnasieskolor i Stockholmsområdet har jag alltid strävat efter att utveckla användandet av digitala verktyg på ett sätt som stöttar elevernas lärande på olika sätt.


Kurser

Examensarbete inom teknik och lärande, avancerad nivå (LT200X), lärare | Kurswebb

Kommunikation, ledarskap och design av lärande (LT1016), lärare, assistent | Kurswebb

Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning (LT1011), lärare | Kurswebb