Till innehåll på sidan

SK182N Internetkurs: Miljövetenskap. Fysiken med tillämpningar 6,0 hp

KTH har tagit fram en internetbaserad kurs för dig som är intresserad av att veta mer om människans påverkan på miljön.

Kontakt

Studievägledningen:
Frågor om anmälan samt registrering på kurs och av poäng
E-post: info@rcn.kth.se

Kurs- och teknisk support:
E-post: mentor@nti.se
Tel. 08-506 375 90 (mån-fre 10-12 & 13-16)

Strålning

Kursen ger kännedom om växthuseffekten och solens energiinstrålning. Kursen visar också hur människan påverkar miljön och på vilket sätt jorden värms upp och hur havsnivåerna stiger.

Kursen behandlar fysikaliska modeller rörande strålning som Plancks strålningslag och atmosfärens absorption av strålning samt atmosfärens beståndsdelar. Ozon spelar en viktig roll som skydd för solens UV-strålning. Kursen tar även upp geotermiskt värmeflöde och ingående samt utgående strålning från jorden. Växthuseffekten behandlas och beräkningsmodeller studeras.

Kurserna SK182N (Miljövetenskap I) och SK183N (Miljövetenskap II) har slagits samman under namnet SK184N (Miljöfysik). Kursen är under nedläggning. Sista datum för att avsluta kursen är 31 december 2016.