Till innehåll på sidan

Tips för att nå ut med annonsen

Nå ut brett och öka chanserna att hitta rätt kandidat för ert uppdrag. Här har vi samlat några tips att tänka på när ni utformar er annons.

Ha en tydlig rubrik

Rubriken ska innehålla nyckelord som är viktiga för frågeställningen som ni som företag/organisation vill ha utredd.

Skriv annonsen på engelska

Om annonsen skrivs på engelska når ni ut till en bredare grupp studenter.

Dela upp uppdragsbeskrivningen

Ju tydligare och mer utförlig uppdragsbeskrivning desto större chans att hitta rätt kandidat. Dela upp uppdragsbeskrivningen i delar med tydliga syften. Nedan finns tips på innehåll som kan vara bra att få med i uppdragsbeskrivningen.

  • Bakgrund till problemformuleringen/utmaningen
  • Syfte med uppdraget
  • Vilken kompetens som eftersöks (var tydlig med vad som är faktiska krav och vad som är önskemål)
  • Beskriv arbetsuppgifterna tydligt, om möjligt ge exempel på arbetsuppgifter
  • Hur många studenter ni söker
  • Om det är 15 hp eller 30 hp (hel-eller halvfart)
  • Startdatum och om det finns utrymme att vara flexibel
  • Kontaktperson
  • Beskrivning av den fysiska arbetsmiljön (t ex om det kommer finnas en fysisk arbetsplats och hur mycket studenten förväntas vara på plats)
  • Litteraturreferenser och vetenskaplig förankring*

* Problemställningen/frågeställningarna ska godkännas av den akademiska handledaren. Den akademiska handledaren har till uppgift att säkerställa akademisk höjd och bredd i arbetet. För att uppfylla formella krav måste uppsats-/examensarbeten ha en vetenskaplig karaktär, därför måste studenten följa det egna ämnets regler för uppsatsskrivande.

Innehållsansvarig:exjobb@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-12-16