Till innehåll på sidan

KTH Holding

Holdingbolagets roll i samverkan.

Universitetet har ett holdingbolag, KTH Holding. Det kan agera ägare eller förvaltare av forskningsresultat i de fall där det anses olämpligt eller opraktiskt att upphovspersonerna har denna roll. KTH Holding är därvid mottagare av forskningsresultat till dess att dessa kunnat överföras till en samarbetspart eller på annat sätt upplåtas i samband med ett forskningsprojekt. Detta sker främst i forskningscentra eller större forskningsprojekt med flera parter där denna lösning bedöms kunna förenk­la hanteringen av forskningsresultat framtagna vid universitetet. För att denna lösning ska kunna tillämpas krävs att det finns finansiering av därmed uppkomna kostnader vid Holdingbolaget, till exempel genom projektbudgeten eller som en avgift från licens- eller överlåtelseavgifter.

KTH Holding

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-14