Till innehåll på sidan

Lärarundantaget

Vid svenska universitetet tillämpas det så kallade lärarundantaget som finns i lagen (1949:345) om rätten till arbetsta­gares uppfinningar.

Lärarundantaget går ut på att lärare som är anställda vid svenska lärosäten är undantagna från den rätt arbetsgivare annars har att bli ägare till uppfinningar som arbetstaga­re tar fram i tjänsten. Genom sedva­na har lärarundantaget kommit att omfatta mer än bara uppfinningar och KTH tillämpar lärarundantaget brett. I praktiken innebär detta att en forskare anställd vid ett universitet äger rätten till de flesta av sina arbetsresultat så länge inget annat överenskommits.

Separat avtal mellan samarbetspart och forskare

Ovan innebär att universitetet, i de fall där resultat behöver tillgängliggöras för en samarbetspart, separat kommer överens med forskaren om att denna lämnar licens till samarbetsparten på det sätt som framgår av avtalet mellan universitetet och samarbetsparten för att forskningsprojektet ska kunna genomföras. Vid överföring av resultat för kommersiell användning behöver samarbetsparten ingå separat avtal med forskaren.

Avtalshantering

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-14