Till innehåll på sidan

Övriga avtal

Det finns ett antal avtalstyper som ofta förekommer i nära anslutning till uppdragsforskning och samverkans­forskning.

Det kan t.ex. röra sig om olika typer av sekretessavtal (Confiden­tiality Agreements och Non-Disclosure Agreements), avtal om materialöverfö­ringar (Material Transfer Agreements), personuppgiftsbiträdesavtal (Data Pro­cessing Agreements) och icke-bindande avsiktsförklaringar (Letter of Intent och Memorandum of Understanding). Det avgörande för vad ett avtal ska innehålla och hur avtalet ska hanteras är de faktiska omständigheterna, och inte vad parterna valt att kalla avtalet. Varken uppdragsforskning eller sam­verkansforskning bör bedrivas under någon av föregående uppräknade avtal. Reglering bör i första hand ske genom uppdragsforskningsavtal respektive samverkansforskningsavtal och med sådant innehåll som framgår under tidigare rubriker.

Läs mer om avtalshantering

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-14