Till innehåll på sidan

KTH Innovation

KTH Innovation är en avdelning som ger anställda och studenter vid KTH stöd vid kommersialisering.

Här arbetar bl.a. affärsutvecklingscoacher och specialister inom immaterialrätt (IP) med mångårig erfarenhet av att ta teknikbaserade resultat och idéer till marknaden. KTH Innovations roll är att hjälpa forskare och studenter att definiera, utvärdera och utveckla forsk­ningsresultat och affärsidéer så att så många som möjligt kan möta markna­den.

I vissa fall sker detta genom att ta produkter eller tjänster till marknaden genom att starta bolag för kommersiali­sering i egen regi, i andra fall genom att licensiera eller sälja immateriella rättig­heter (IPR) till existerande företag och organisationer. Detta är en gratis tjänst och KTH Innovation tar inget ägande i de idéer som stöttas.

Kontakta KTH Innovation på innovation@kth.se  om du vill veta mer.

KTH Innovation

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-14