Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH och Stockholms stad stärker sitt samarbete

Foto: iStock
Publicerad 2024-02-21

Tina Karrbom Gustavsson, professor vid institutionen för fastigheter och byggande, har precis blivit utsedd till ny partneransvarig för KTH:s strategiska partnerskap med Stockholms stad från och med i höst. Hon ser framemot att vara med och skapa fler samarbeten och nya möjligheter att tillämpa KTH:s forskning i staden.

Tina Karrbom Gustavsson (Foto: Håkan Målbäck)

Hur känns det?

- Det känns spännande! För KTH är detta samarbete en viktig möjlighet att driva utvecklingen inom många olika områden tillsammans med Stockholms stad. Jag ser framemot att får veta mer om vad Stockholms stad ser för behov och målbilder, och hur vi kan möta dem tillsammans. KTH investerar i relationen genom en utveckling och fördjupning av det strategiska partnerskapet, och jag är glad att få möjligheten att leda det arbetet med stöd av bland andra Malin Linngård som är partnerledare. 

Fördjupning av det strategiska partnerskapet

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH har valt att gå in och satsa cirka 20% av en heltidstjänst på att utveckla rollen som partneransvarig för samarbetet med Stockholms stad. Formellt kommer Tina att påbörja arbetet först i augusti, men kommer att smyga i gång arbetet redan denna vecka med ett första inledande möte. Hon är öppen för att lyssna in stadens tankar och behov och att jobba på nya sätt för att skapa bättre förutsättningar för både stadens och KTH:s utveckling.

- Partnerskapet syftar till att främja samarbete och personrörlighet åt båda håll samt skapa nya förutsättningar för utbildning, forskning och utveckling som lyfter både staden och KTH. Vi kommer att utforska nya arbetssätt och möjligheter, och det kan även innebära att jag spenderar en del av min tid fysiskt på plats hos staden.

Gemensam satsning

Tinas roll är att vara partneransvarig från KTH:s sida, sedan har staden en motsvarande part i innovationsdirektör Karin Ekdahl Wästberg. Karin har dessutom precis blivit invald som extern representant i Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad nyinrättade fakultetsnämnd, vilket Tina ser flera fördelar med.

- Det handlar verkligen om en gemensam satsning från båda håll där KTH engagerar sig i stadens utmaningar, och de engagerar sig i KTH och utvecklingen av vår verksamhet. Det här är ett steg mot att gemensamt ta ledarskapet i samhällsomvandlingen och samarbetet är en satsning från hela KTH. Vi kan och vill bidra med vår forskning, utbildning, kunskap, nyfikenhet och erfarenhet.

Vilka möjligheter ser du med arbetet framåt?

- En viktig del kan vara att stärka samarbetet med de kommunala bolagen, såsom Stockholm Vatten och Avfall, Stockholmshem och SISAB, där vi kan hitta fler synergier och tillämpningar för forskning och utveckling. Vi vill också jobba tvärvetenskapligt inom fler områden som t.ex. energiteknik och digitalisering för att möta olika frågeställningar, och fortsätta utveckla de samarbeten som redan finns med staden, som t.ex. Digital Futures, Senseable Stockholm Lab m.fl.

Vad gör du annars och vad har du för erfarenhet kring städer?

- Jag forskar och undervisar inom områden som organisering, projektledning, byggprojektledning, samverkan, innovation och upphandling. För omkring 15 år sedan lämnade jag KTH några år för att arbeta som utvecklingsdirektör i Huddinge kommun. Det var en lärorik tid som gav mig en bättre förståelse för de utmaningar som kommuner möter och en inblick i frågor rörande t.ex. demokrati och beslutsfattande i politiskt styrda organisationer.  

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2024-02-21