Till innehåll på sidan

Kompetenscentrum

Ett kompetenscentrum är en särskild formad organisationsstruktur för nära samverkan mellan universitetet och externa parter inom näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att utveckla och nyttiggöra kompetens inom ett visst verksamhetsområde.

Nedan finns en lista över kompetenscentrum där Skolan för teknikvetenskap samverkar.

Innehållsansvarig:Kommunikation SCI
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2020-03-16