Till innehåll på sidan

General Electric köper Prismatic Sensors

Mats Danielsson
Mats Danielsson. Foto: Prismatic Sensors
Publicerad 2020-11-27

Det är nu klart att amerikanska General Electric köper upp avknoppningsföretaget Prismatic Sensors som grundades vid KTH 2012.

Prismatic Sensors ligger bakom en fotonräknande röntgendetektor tillverkad i kisel, så kallad ”Deep Silicon”, för tillämpning inom datortomografi. General Electric är marknadsledande och detta kan vara den viktigaste förbättringen sedan datortomografin uppfanns för snart femtio år sedan. Det blir möjligt att framställa skarpare bilder med mindre strålningsdoser för patienter vilket i sin tur medför ett betydande framsteg vid diagnosering av cancer, hjärt-kärlsjukdom till exempel stroke samt vid olycksfall som trafikolyckor vilket kommer att positivt påverka behandling och mortalitet.

En nyckelperson i företaget är Mats Danielsson , vd för Prismatic Sensors samt professor vid avdelningen för Medicinsk bildfysik, Fysikinstitutionen på KTH. Han har tidigare bland annat varit med om att ta fram en ny teknik för mammografi för tidig upptäckt av bröstcancer.
Den nya tekniken bygger på att man räknar och mäter energi för varje enskild röntgenfoton. Prismatic använder kisel som detektormaterial till skillnad emot konkurrenter som använder olika föreningar med Kadmium, som till exempel Kadmium Tellurid.
“Kisel är det absolut renaste materialet som kan produceras. Alternativa material, däribland kadmiumbaserade sådana, är begränsade i och med deras ofullkomliga kristallstruktur och på grund av föroreningar. Kiselbaserade detektorer möjliggör en överlägsen spektral upplösning även för små pixlar och höga flöden av fotoner”, säger Mats Danielsson.

Han har i många år varit tjänstledig på deltid från KTH i och med rollen som VD på Prismatic, en roll som Moa Yveborg kommer att ta över från 1 januari.
“Jag kommer tillbaka till KTH som professor på heltid. Jag hoppas på ett bra forskningssamarbete med GE och tror även att jag kommer att ha mer tid för undervisning. Att träffa studenterna på grundutbildningen är alltid en höjdpunkt”, säger Mats Danielsson.

Den aktuella affären väntas bli klar under januari 2021.

Text: Sofia Nyström