Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Q-SCI: En stark röst för kvinnor inom akademin

Publicerad 2023-11-27

Nätverket för kvinnliga akademiker, Q-SCI har under lång tid varit en katalysator för förändring och en stark röst för kvinnlig fakultet vid SCI-skolan. Genom att skapa en plattform där kvinnor kan mötas och utbyta erfarenheter, har nätverket blivit en viktig resurs i arbetet mot att uppnå skolans och KTH:s jämställdhetsmål.

Är du intresserad att vara koordinator för Q-SCI?

Skicka din ansökan till skolchef@sci.kth.se

Under ledning av professor Carlota Canalias Gomez  och professor Linda Lundström  har Q-SCI navigerat genom utmaningar och firat framgångar. I takt med att deras mandat lider mot sitt slut, reflekterar de över sitt arbete och de milstolpar som nätverket har uppnått.

Synlighet och gemenskap 

Genom sitt engagemang har Linda och Carlota utvecklat Q-SCI till mer än en mötesplats och har skapat en kraftfull kanal för dialog med skolans ledning. - Vi gav en röst för den kvinnliga fakulteten och skapade en kanal mot ledningen. Det var den som gjorde vårt uppdrag meningsfullt, betonar Carlota deras strävan efter att göra skillnad. 

Q-SCI har stärkt kvinnliga akademiker och fått de uppleva att de har makten att påverka sin situation och är inte ensamma. Som Linda uttrycker det, har nätverkets insatser hjälpt till att "normalisera" kvinnors närvaro och synlighet inom akademin, vilket har varit avgörande i att kunna skapa ett mer inkluderande och stödjande klimat. 

Minnesvärda milstolpar 

Under deras år som koordinatorer har Q-SCI:s vuxit betydligt större och enagerat ett ökande antal fakultetsmedlemmar och doktorander. Carlota och Linda är speciellt stolta över en rapport om probleminventering som har skapat diskussioner och banat väg för organisatoriska förändringar på skolan. För denna rapport har de, tillsammans med Lisa Prahl Wittberg, tilldelats KTH:s jämställdhetspris.  

gruppbild av fyra kvinnor
Q-SCI arrangerar regelbundna lunchseminarier med inbjudna gäster. På bilden från vänster: Tuula Teeri, president IVA, Sandra Di Rocco, skolchef SCI-skolan, professor Linda Lundstörm och professor Carlota Canalias Gomez, koordinatorer, Q-SCI

Även Q-SCI:s mentorprogram har blivit en central del av nätverkets arbete. Initiativet har gett unga kvinnliga akademiker möjlighet att hämta värdefulla insikter från sina erfarna kolleger, som har delat med sig av sina personliga resor inom akademin.

- Att ha tillgång till kvinnliga förebilder som inte bara förstår KTH:s och akademins landskap utan också de särskilda utmaningarna vi står inför, är ovärderligt, säger de. 

Utmaningar som möjligheter 

Under åren har de även mött motgångar men dessa bara underströk vikten av samarbete och stöd inom nätverket. Även faktumet att leda tillsammans har visat sig vara avgörande för att hantera kontrovers. - I hanteringen av utmaningar har vårt partnerskap varit en nyckelfaktor. Att vara två har gett oss möjligheten att stötta varandra, reflektera tillsammans, och föra öppna samtal om de reaktioner vi mött, berättar de. 

Både Linda och Carlota upplever att akademins inställning till jämställdhetsfrågor förändrades under åren, och noterar att diskussionen har blivit mer konstruktiv och mindre polariserad. De framhäver även samhällsförändringar, såsom #metoo-rörelsen, som bidragande faktorer till ett bättre klimat. 

Uppdraget är slut, engagemanget fortsätter 

Med en rad lyckade initiativ bakom sig, är de redo att överlämna stafettpinnen men förblir engagerade i frågan. - Man glömmer inte och slutar inte jobba för jämställdhet bara för att ens uppdrag är slut. Frågan ligger för nära hjärtat, säger Carlota och Linda fortsätter. - Det vi har lärt oss bär vi med oss och använder inte bara i våra ledarroler men även som handledare, mentor eller kollega. Vi kan forma debatten, och påminna om att verkligen se varandra.

Någon vägledning vill de dock inte ge sina efterträdare. - Det är dags för ny energi och nya idéer. Men vi kommer alltid att finnas här för att agera bollplank och erbjuda stöd när det behövs, avslutar de.