Till innehåll på sidan

BaltSeaPlan

Publicerad 2011-01-14

Östersjön är ett unikt havsområde med speciell natur och geografi. För att kunna bevara denna miljö och förvalta den på ett långsiktigt hållbart sätt behövs förbättrad samordning av olika aktiviteter som t.ex. sjöfart, fiske, vindenergi, mineralutvinning.

BaltSeaPlan är ett EU-finansierat INTERREG-projekt för Östersjöområdet som skall ta fram metoder för integrerad havsplanering och ett hållbart brukande av Östersjöns resurser. Inom projektet ingår två för Sverige mest relevanta pilotstudier; Pommerska viken och Södra Midsjöbanken.

Syftet med pilotstudierna är att ta fram planeringsunderlag och analysera möjliga konflikter och hitta synergier mellan olika aktiviteter i aktuella situationer samt att samla praktiska erfarenheter i marin fysisk planering. Resultaten skall bland annat leda till rekommendationer för nationella strategier för fysisk planering av havsområden i Östersjön.

Titel
Sustainable Fish Supply in the Stockholm region
Äspö Site Descriptive Model: Hydrogeochemical modelling
Äspö model for radionuclide sorption
BaltSeaPlan
KTH-China Joint Research Center for Industrial Ecology
Submariner-Sustainable Uses of Baltic Marine Resources
Sustainable use of Baltic Sea natural resources based on ecological engineering
Smart Grid - Information management system in Royal Sea Port
Potential and cost-effectiveness of climate mitigation measures
Clinton Climate Initiative (CCI) and Industrial Ecology
Sustainable Järva
CREDO- Creation of third cycle studies
ERAIHM
Sustainable urban development - Royal Sea Port – City of Stockholm
ENEF- Central Baltic Cooperation in Energy Efficiency and Feasibility in Urban Planning
Finalized projects at Department of Industrial Ecology
Barriers for implementation of the Environmental Load Profile and other LCA based methods
The removal of Cyanobacteria blooms in the Baltic Sea
TBS Cooperation Environment- Innovation
Energy Scenarios Sweden-Ukraine
Geochemical retention in surface systems
SDPROMO I & II
Hammarby Sjöstad – evaluation of the environmental profile of an new urban district in Stockholm
Retention of redox sensitive metals/metalloids at reducing mineral surfaces
EU Leonardo-Univeristy in the Field
European Observatory for Long-Term Governance on Radioactive Waste Management
Strengthening of Capacity in Environmental Education
SIDA OSH & Development
Textbook in Occupational Safety and Health & Development