News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

April 2014
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

FöreläsningProject Checkpoint I

Teacher commented 15 April 2014

Please note that this lecture will take place in the Visualization Studio (directions here: http://vicstudion.se/directions/), and not B2 as previously scheduled.

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

Project Checkpoint Iand Presentation

Scheduling staff edited 16 April 2014

B2

Location: VIC Studio

Teacher Christopher Peters edited 22 April 2014

Guest Lecture and Project Checkpoint and Presentation

Guest Lecture by Miguel Ramos Carretero on Perception of Emotion Expressions from Virtual Characters.¶

Teacher commented 22 April 2014

Details of how to get to the Visualization Studio: http://vicstudion.se/directions/

Once you've found the correct corridor, just look for the big backlit letters 'VIC' on the wall to locate the entrance (you may need to knock on the door when you  arrive)!

 
January 2014
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

FöreläsningProject Checkpoint and Presentations

Teacher Christopher Peters edited 30 April 2014

Project Checkpoint andGuest speaker: Mario Romero and Project Presentations

 
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

Föreläsning Guest lecture: The Demo Scene, Carl Henrik Ek

Teacher Christopher Peters edited 30 April 2014

Guest lecture: The Demo Scene, Carl Henrik Ek Note(takes place in the Visualization Studio)

Note that this seminar takes place in the Visualization Studio (not D2).¶

Teacher Christopher Peters edited 30 April 2014

Guest lecture: The Demo Scene, Carl Henrik Ek Note(takes place in the Visualization Studio)

 
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

FöreläsningTBA

Teacher Christopher Peters edited 29 April 2014

TBAGuest speaker: Aram Azhari

Aram Azhari from the GAPS (Gaming and Participatory Simulation) labs, part of the Traffic and Logistics Division at KTH, will give a talk on their use of the Unity engine to develop a transportation model of Stockholm City.¶

Teacher Christopher Peters edited 30 April 2014

Guest speaker: Aram Azhari (takes place in the Visualization Studio)

Aram Azhari from the GAPS (Gaming and Participatory Simulation) labs, part of the Traffic and Logistics Division at KTH, will give a talk on their use of the Unity engine to develop a transportation model of Stockholm City.

Note that this seminar takes place in the Visualization Studio (not D2).¶

 
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

FöreläsningLecture: Animation

 
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

FöreläsningRasterization II

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

Lecture: Rasterization II

 
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 6 April 2014

FöreläsningRasterization I

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

Lecture: Rasterization I

 
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 6 April 2014

FöreläsningGlobal Illumination

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

Lecture: Global Illumination

 
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 2 April 2014

FöreläsnLighting and Shading

Teacher Christopher Peters edited 15 April 2014

Lecture: Lighting and Shading

 
Scheduling staff created event 19 October 2013
Scheduling staff cancelled the event 12 December 2013
Scheduling staff removed the event 4 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 4 January 2014

Scheduling staff removed the event 5 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 5 January 2014

Scheduling staff removed the event 6 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 6 January 2014

Scheduling staff removed the event 10 January 2014

Scheduling staff restored the event from the trash can. 14 January 2014

Teacher Christopher Peters edited 24 March 2014

FöreläsningLecture: Mathematics for Computer Graphics

 
Feedback News