Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 13 2014 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 24 mar 08:00-10:00 Lecture: Introduction
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: B1
Wed 26 mar 13:00-15:00 Lecture: Ray-tracing and Image Synthesis
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Week 14 2014 Show in My Schedule
Mon 31 mar 08:00-10:00 Lecture: Projects
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Wed 2 apr 13:00-15:00 Lecture: Mathematics for Computer Graphics
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Week 15 2014 Show in My Schedule
Mon 7 apr 08:00-10:00 Lecture: Lighting and Shading
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Wed 9 apr 13:00-15:00 Lecture: Global Illumination
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Week 16 2014 Show in My Schedule
Mon 14 apr 08:00-10:00 Lecture: Rasterization I
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Week 17 2014 Show in My Schedule
Tue 22 apr 08:00-10:00 Lecture: Rasterization II
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Wed 23 apr 13:00-15:00 Guest Lecture and Project Checkpoint
VT 2014 dgi14
Lecture
Note: Location: VIC Studio

Guest Lecture by Miguel Ramos Carretero on Perception of Emotion Expressions from Virtual Characters.

2 comments
Week 18 2014 Show in My Schedule
Mon 28 apr 08:00-10:00 Lecture: Animation
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Wed 30 apr 13:00-15:00 Guest speaker: Aram Azhari (takes place in the Visualization Studio)
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2

Aram Azhari from the GAPS (Gaming and Participatory Simulation) labs, part of the Traffic and Logistics Division at KTH, will give a talk on their use of the Unity engine to develop a transportation model of Stockholm City.

Note that this seminar takes place in the Visualization Studio (not D2).

Week 19 2014 Show in My Schedule
Mon 5 may 08:00-10:00 Guest lecture: The Demo Scene, Carl Henrik Ek (takes place in the Visualization Studio)
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2

Note that this seminar takes place in the Visualization Studio (not D2).

Wed 7 may 13:00-15:00 Guest speaker: Mario Romero and Project Presentations
VT 2014 dgi14
Lecture
Location: D2
Feedback News