Projekt IT

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

From 2018, the course ID1003 is no longer available. ID1003 has been replaced by a new course, II1305 Project in Information and Communication Technology.

The rest of this page contains outdated information, which is kept for archival purposes only.

This course (like the hardware-project course IS1204) combines with the methodology course IV1303 to form a complete IT Project Course, where ID1003 contains the practicals.

In this course, the methodology from IV1303 is applied to a project where each team develops a software product.

Course literature

We use Henrik Kniberg: Scrum and XP from the trenches, 2nd edition, available at
http://www.infoq.com/minibooks/scrum-xp-from-the-trenches-2
Downloading requires a zero-cost registration.

What we do

Project meeting with task-board in the background
Day 1. Starting up a software project requires planning before coding.

Sprint demo with all teams
Day 5. Teams work one sprint at a time, with a demo at the end of each sprint.

Project expo 2017
Day 21. After four sprints, all products are shown to the public at a project expo.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter