Show version

Version created by Johan Montelius 2015-11-25 14:56

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Huffman codong

Hur kan man komprimera en text så att den bara tar upp en bråkdel av dess ursprungliga storlek? I den här uppgiften kommer du att lära dg hur man bygger upp ett så kallat Huffmanträd och sedan använder trädet för att skapa en kodningstabell. Det är lite knepigt till att börja med men en mycket bra övning i hur man arbetar med olika datastrukturer.

Vid seminariet skall vi titta lite på LZW, en betydligt coolare komprimeringsalgoritm.

Feedback News