Show version

Version created by Johan Montelius 2015-02-01 16:20

Show < previous | next >
Compare < previous | next >

Meta-interpretator

En meta-interpretator är en interpretator för en språk skrivet i språket själv. Det är en utmärkt övning för att få en bättre förståelse för hur ett programmeringsspråk är definierat och hur man med relativt enkla medel kan skriva en interpretator.  

Feedback News