Mathematics, Basic Course

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

2019-12-17:  Tentamen och lösningar

2019-10-18:  Tentamen och lösningar

Komplettering av senaste tentamen (som gick 3 okt. 2016) sker tisdagen den 1 nov kl 10 - 12 i sal KA 208. Kompletteringen gäller bara dem som fick betyg Fx.

OBS! kom ihåg att anmäla dig till gunnel.roman@tele2.se.

-----------------------------------------------------------------------------

Tentamen 3 okt. 2016: uppgifter, lösningsförslag.

-----------------------------------------------------------------------------

Final exam  6 October 2013 in English can be found here

Lösningar till Tentamen 07 jan. 2016 finns här

Lösningar till Tentamen okt. 2015 finns här

3 okt. 2016:

Tentamen 3 okt. 2016: uppgifter, lösningsförslag.

-----------------------------------------------------------------------------

Final exam  6 October 2013 in English can be found here

Lösningar till Tentamen 07 jan. 2016 finns här

Lösningar till Tentamen okt. 2015 finns här

Teachers

Feedback News