CSC pedagogical development

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din gruppwebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

I denna grupp presenterar CSCs pedagogiska utvecklare sitt arbete. Till exempel annonseras och dokumenteras dom pedagogiska seminarierna vid CSC under menyalternativet Pedagogical seminars.

In this group the educational developers (PU, pedagogiska utvecklare) of CSC present their work. For example are the pedagogical seminars of CSC announced and documented under Pedagogical seminars in the menu.

Skolans pedagogiska utvecklare 2017

  • Olle Bälter
  • Björn Hedin
  • Viggo Kann
  • Mattias Wiggberg
  • Pernilla Josefsson

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter