Förslag till examensarbete nu i P4 våren 2019

  • Studie av felinjicering i existerande system och testning. Två exjobb behövs.
  • Studie av mjukvarukvalitet i ett existerande system
  • Studie av flytt av system från en gammal miljö till en ny miljö
  • Fler ämnen i att hantera existerande system finns att diskutera

Examinator och handledare finns beredda med extra resurser.

Kontakta Mira Kajko-Mattsson (mekm2@kth.se) och Anders Sjögren (as@kth.se)