Testa och utveckla dina data-kunskaper i sommar och i Östersund?
(och kanske få lön?)

Klicka nedan:

Internship i Östersund sommar 2021