Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Avdelningen för Organisk kemi

Organisk kemi är en mycket bred vetenskap som i första hand omfattar utformning, framställning, utvärdering och tillämpningar av organiska föreningar. Den organiska kemin har erkänt stor betydelse inom industrin och organiska ämnen och reaktioner är centrala för många omfattande områden, till exempel vid utveckling av läkemedel, inom jord- och skogsbruksnäringen, inom livsmedelsindustrin, och för tillverkning av finkemikalier. Nya nanovetenskapliga tillämpningar är också under snabb utveckling där organisk kemi spelar en avgörande roll.

Forskningsgrupper