Till innehåll på sidan

Climate Politics in Action #4 Cecilia Hermansson, klimatpolitiska rådet

Det klimatpolitiska rådet granskar Sveriges politik och hur den bidrar till att nå klimatmålen. Hur framgångsrik är svensk politik när det gäller att uppnå klimatneutralitet år 2045? Vilka politikområden behöver förbättras? Vilka är de största utmaningarna? Studenter välkomnas till ett seminarium med rådets ordförande Cecilia Hermansson, som också är forskare vid KTH.

Tid: On 2022-11-02 kl 12.00 - 13.00

Plats: Climate Action Centre (Teknikringen 43)

Exportera till kalender

Cecilia Hermansson
Cecilia Hermansson

Registrera dig här för att boka plats och en god vegansk wrap: Register: Climate Politics in Action #4 Cecilia Hermansson (Eng)

Mer information om evenemanget finns på den engelska sidan: Climate Politics in Action #4 Cecilia Hermansson, Climate Policy Council