Till innehåll på sidan

Innovations for the Blue Planet 2024

Internationell konferens

Konferensrummet Beijersalen hos Kungliga Vetenskapsakademien

Välkommen till den internationella konferensen Innovations for the Blue Planet 2024, som äger rum den 23 till 25 april 2024 i Stockholm. Vatten är en grundläggande del av vår planet, väsentlig i dess klimat och vädertillstånd, och spelar livsviktiga roller för samhälle, hälsa och välfärd, fungerande ekosystem, och de flesta globala mål för hållbar utveckling (SDG). Dock fortsätter våra framsteg gällande vattenrelaterade mål att vara ur fas och försätter därmed den hållbara utvecklingen i fara.

Tid: Ti 2024-04-23 kl 08.30 - To 2024-04-25 kl 16.00

Plats: Lilla Frescativägen 4 A, 114 18 Stockholm, Sweden

Språk: Engelska

Exportera till kalender

Konferensen BluePlanet2024 syftar till att samla forskare från olika discipliner och andra relevanta samhällsaktörer för att gemensamt diskutera och utforska de senaste rönen om processer, metoder och teknologier för innovativa lösningar i en vattenklok värld. Syftet kommer att vara att koppla samman tvärvetenskapliga grupper för att debattera centrala öppna frågor inom vattenforskning.

Det kommer att vara en 3-dagars konferens, med två dagar dedikerade till inledande presentationer, plenarsessioner, posterutställningar, utställning och paneldebatt, och en dag dedikerad till fältresor. Fältresorna kommer att vara till platser i Stockholm som visar vattnets vikt och nyckelroller i våra samhällen. För det senare kan deltagarna välja mellan tre alternativ: Sjöstadsverket Water Innovation Centre, Djurös marina fältstation och initiativet Utö. De första två konferensdagarna kommer att behandla de fyra huvudämnena, med en halv dag dedikerad till varje ämne:

  • Vatten och samhälle
  • Vatten, blå livsmedelsproduktion, klimatnexus
  • Cirkularitet i vattenhantering
  • Digitalisering inom vattensektorn

Konferensen arrangeras och sponsras av WaterCentre@KTH tillsammans med Blue Food - Centre for Future Seafood och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) med stöd från KTH Digitaliseringsplattform. Registrera dig via följande länk: blueplanetconference.se/

Inbjudan till abstracts! Alla abstracts måste skickas in genom online-plattformen som finns via följande länk: blueplanetconference.se/abstract-submission/ . FÖRLÄNGNING av deadline för abstract-inskick: 15:e februari 2024.