Till innehåll på sidan

Brown Bag Seminar med Carlos Eduardo Velasquez om markförändringar och minskning av CO2 i Brasilien

Carlos Eduardo Velasquez arbetar på avdelningen för kärnteknik på UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) och är gästprofessor på KTH Climate Action Centre. Under detta seminarium kommer han att prata om markanvändningsförändringar i Brasilien och dess konsekvenser, såväl som potentiella lösningar. Han kommer att hålla i en presentation av sitt arbete, vilket följs av en diskussion. Alla tar med sig egen lunch.

Tid: On 2024-02-21 kl 12.00 - 13.00

Plats: KTH Climate Action Centre, Teknikringen 43

Språk: Engelska

Medverkande: Carlos Eduardo Velasquez

Exportera till kalender

Brasilien möter svåra utmaningar gällande markanvändningsförändringar, koldioxidutsläpp, och hållbar enrgi. En av de mest kontroversiella problemen är användning av mark för jordbruk och boskap, som leder till avskogning i Amazonas regnskog. Denna typ av problem eskalerar ibland på grund av politik och regeringsdeklarationer. Oron är att sådana förändringar i regnskogen kan leda till miljöproblem såsom fler torkor, förändringar av albedo och värmeväxlingar, förluster av biologisk mångfald, etc. Däremot har Brasilien en av de högsta andelarna av förnybara resurser runt 46.22%. Men transportsektorn förlitar sig i hög grad på olja och oljederivat, trots politiska insatser som ska gynna biobränslen för att hjälpa reduktion av oljeberoendet. Dessutom möter electricitetsmixen problem på grund av mer frekventa torkor, vilket påverkar vattenkraften. Lösningar innebär att diversifiera energikällor, öka integrationen av vind- och solkraft. Prioriteringen av hållbar praxis och teknologisk innovation kan motverka miljömässigt förfall, stärka energisäkerheten, samt säkra Brasiliens hållbara energiframtid. 

Detta Brown Bag Seminar är del av en serie av samtal där en värd håller i en presentation av ett projekt eller ämne, följt av en diskussion med jämlikar. Alla tar med sig egen lunch. Skulle du vilja hålla i ett Brown Bag Seminar? Skicka ett e-mail till Karin Larsdotter.