Till innehåll på sidan

Paradoxen för den cirkulära konsumenten

Öppet samtal

Vilken roll spelar användare och konsumenter i övergången till cirkulära ekonomier? Öppet samtal med kulturgeograf Kersty Hobson från Cardiff University.

Tid: To 2022-10-13 kl 15.00 - 16.00

Plats: KTH Climate Action Centre, Teknikringen 43

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67799529260

Språk: Engelska

Medverkande: Kersty Hobson

Kersty Hobson
Kersty Hobson.

I övergången till cirkulära ekonomier betonas ofta att industriella processer och affärsmodeller behöver förändras, men konsumentens och medborgarens roll i cirkulära framtidscenarier diskuteras mer sällan. Hobson är kulturgeograf och hennes forskning handlar om sociopolitiska aspekter av övergången till cirkulär ekonomi, särskilt användarens och konsumentens roll.

Samtalet kommer att vara cirka 30 minuter och sedan kommer det att finnas utrymme för frågor och diskussioner.

Kaffeservering, ingen registrering är nödvändig.

Föreläsningen hålls av forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption  i samarbete med KTH Climate Action Centre.