Till innehåll på sidan

Climate Politics in Action #3 Städer, EU och valet med Katarina Luhr

Katarina Luhr and the audience of students
Publicerad 2022-09-08

Onsdagen den 7 september kom Katarina Luhr (MP), Miljöborgarråd i Stockholms Stad, till Climate Action house för det tredje evenemanget Climate Politics in Action. Det diskuterades olika ämnen under dialogen, ledd av studentmedarbetaren Oscar Stenström och KTH-studenter fick fritt delta i diskussionen.

Katarina Luhr och studentpubliken

Som ett första ämne diskuterades konkreta klimatåtgärder i städer. Som Katarina förklarade har Stockholms stad att som mål att bli klimatneutral till 2030 och ha noll utsläpp 2040. För att nå dessa mål lyfte Katarina fram transporter och minskning av trafiken i städerna, eftersom det nu bidrar till 2/3 av utsläpp i Stockholm. Investeringar i infrastruktur, såsom kollektivtrafik och cykelbanor, diskuterades som lösningar.

Det diskuterades också hur politiker kan påverka beteendeförändringar mot mer klimatvänliga handlingar, utan att använda lagstiftande makt. Mat togs upp som ett exempel, där tillexempel introducering av mer klimatvänlig mat med mindre kött på förskolor och skolor är ett sätt att få barn att vänja sig vid en växtbaserad kost tidigt. Stockholm Stad serverar idag över 100 tusen barnmåltider varje dag.

Energikrisen, både i Sverige och Europa, diskuterades också, inklusive kulturella skillnader i hur benägen man är att som privatperson spara el mellan länder. Teknologiska lösningar, som att byta från direkt elvärme till fjärrvärme, och de politiska utmaningarna med att införa ny teknik togs upp, liksom teknikens roll i klimatomställningen. I korthet slog diskussionen fast att vi inte vänta med att agera på klimatkrisen tills dess att vi har alla teknologiska lösningar på en tillräckligt stor skala. Men för att förändra snabbare behövs teknik, och det går inte lösa klimatkrisen utan tillgänglig teknik idag.

Efter evenemanget stannade studenter kvar för att mingla, både med Katarina och med varandra, och fortsätta diskutera dessa viktiga frågor. Allt som allt ett riktigt lyckat evenemang, hoppas vi ses på nästa!