Till innehåll på sidan

Climate Action julkalendern

Varje dag 1–24 december visas en ny lucka där forskare och studenter från KTH på ungefär 30 sekunder berättar om vad de gör för att bidra till klimatomställningen. God klimatneutral jul!

Lucka 22

Ett uthålligt elnät med god leveranssäkerhet

På KTH utvecklas metoder för en hög tillförlitlighet i elförsörjningen, en effektiv användning av energiresurser och minskad användning av fossila bränslen. Läs mer:

Energiplattformen, KTH: www.kth.se/en/forskning/forskningsplattformar/energi/start-1.860472

Lina Bertling Tjernberg: Viktigaste energifrågan är att få till en långsiktig överenskommelse - vainsights.se

Lucka 21

Målsamverkan och – konflikter

På KTH utvecklar forskare verktyg för att hjälpa organisationer att förstå hur deras verksamhet och beslut bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Läs mer:

  Science that ‘hits the spot’ for peace, sustainable development  (eng)

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling – Regeringen.se

Connecting climate action with other Sustainable Development Goals – nature.com  (eng)

Lucka 19

Att mäta hållbarhet

Hur vet vi om det blir bättre? På KTH samverkar forskare med flera myndigheter för att utveckla metodik för att övervaka miljöpåverkan från svensk konsumtion.

Läs mer om projektet Prince: Start – Sei Prince (prince-project.se)  (eng)

Läs mer om statistiken: Naturvårdsverket – Klimatet och konsumtionen  

Lucka 18

Hållbar utveckling inom utbildning

På KTH ska hållbar utveckling integreras i samtliga utbildningsprogram så alla studenter har möjlighet att driva samhällsutvecklingen åt rätt håll. Vad innebär det och hur kan det se ut i praktiken? Läs mer om hur KTH arbetar med hållbar utveckling inom utbildning: www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling

Lucka 17

Ceromodellen för hållbara jobbresor

På KTH tar forskare fram verktyg som hjälper organisationer att skapa hållbara mönster för de anställdas resor och hitta vägar mot klimatmål som samtidigt minskar kostnaderna.

Läs mer: Cero – Climate and Economic Research in Organizations

Telia launches service for determining CO2 emissions from road passenger transport - Telia Company  (eng)

Lucka 16

KTH Innovation

KTH Innovation stödjer nya idéer från forskare, studenter och anställda som vill skapa förändring i samhället. Hållbarhetsaspekten är med genom hela processen. Läs mer:

KTH Innovation: KTH, the engine of Swedish Innovation  (eng)
Klimato – Klimatmärkning för restauranger webbplats: sv.klimato.co

Lucka 15

Människor och tekonologier

Hur kan människor och teknologier samspela för att spara på resurser? På KTH forskas det till exempel om hur transportsystem kan förändras för att människors vardagsliv ska bli mer hållbart. Läs mer om forskningen: www.itrl.kth.se/research

Lucka 12

Luftflödet runt flygplan

På KTH studerar forskare hur AI kan användas för att kontrollera luftflödet runt flygplan i syfte att minska utsläpp och användning av flygbränsle.

Se hela simuleringen: www.youtube.com/watch?v=aR-hehP1pTk
The Vinuesa Lab: www.vinuesalab.com  (eng)

Lucka 11

Batteri

På KTH utvecklas processer för att kemiskt återvinna kritiska metaller ur batterier för att sluta kretsloppen och minska användningen av ändliga naturresurser.

Läs mer om forskningen: www.kth.se/profile/kerstino
Initiativet för Cirkulär ekonomi vid KTH: www.kth.se/ce
Plattformen för Industriell Transformation vid KTH: www.kth.se/en/forskning/forskningsplattformar/industriell-transformation

Lucka 10

Solsegel

Kan okonventionella lösningar hindra att vår planet blir allt varmare? Är det till exempel möjligt att blockera en del av solens strålar från jorden med hjälp av solsegel? Läs mer om projektet här: KTH Rymdcenter

Lucka 9

Climate Connect

Det finns många sätt för KTH-studenter att engagera sig i klimatfrågan. Hör studenterna Sandra Sjöö och Elena Kokkalis berätta om Climate Connect, ett internationellt projekt där masterstudenter världen över kan diskutera och lära sig om klimatomställningens olika perspektiv av varandra. Läs mer om projektet: Climate Connect  (eng)

Sandra Sjöö, Masterstudent på  (eng), KTH.

Elena Kokkalis, student på Samhällsbyggnadsprogrammet  med master inom Hållbar stadsplanering och design (eng), KTH.

Lucka 8

Värmeväxling med avloppsvatten

Vid KTH Vattencentrum undersöks systemeffekterna av ny teknik som spar energi och vatten i fastigheter. Läs mer:

KTH Vattencentrum  (Eng)

Seqwens  (Eng)

Lucka 7

Homo Colossus

I projektet ”Från Homo Sapiens till Homo Colossus” undersöker forskare och konstnärer hur vi kan förstå och gestalta vår enorma aptit på energi. Läs mer om projektet: Homo Colossus

Lucka 6

Tullinge Work Hub Living Lab

Trött på att pendla till jobbet? På KTH studerar forskare hur lokala gemensamma kontorshubbar kan minska behovet av resande och stödja en hållbar livsstil.

Läs mer om projektet: Mistra SAMS Living Lab 2 (Eng)

Lucka 4

KTH Food Sustainability Network

Hur utvecklar vi lösningar för mer hållbara sätt att producera och distribuera vår mat med så liten påverkan som möjligt? Läs mer om projektet:

Lucka 3

Smarta kartan KTH (Eng)

Hör två av KTH:s studenter berätta om projektet Smarta Kartan som lanseras 14 december. Ett sätt att uppmuntra människor att låna, hyra eller köpa second-hand istället för att köpa nytt! 

Läs mer om projektet: Smarta Kartan

Sharang Kolathur, student på Sustainable Energy Engineering , KTH, engagerad i KTH Students for Sustainability

Veine Haglund, student, Civilingenjör och Lärare , KTH, engagerad i KTH Students for Sustainability

 Om KTH Students for Sustainability 

Lucka 2

Biokol

Hur kan ditt trädgårdsavfall göra nytta för klimatet? Kåre Gustafsson forskar om biokol som en möjlig lösning att binda koldioxid. Läs mer om projektet: www.stockholmexergi.se/minusutslapp/biokol

Tack!

Tack till alla forskare, studenter och andra inblandade som bidragit med sin tid och sitt engagemang!

Foto: Joakim Nordengel, Andreas Lagestrå
Musik: Björn Finér

Lånade bilder: Snö: Oleg Gamulinskiy, Pixabay | Skog (lucka 2): Coverr-Free-Footage, Pixabay | Varuhus (lucka 4): Jack Sparrow, Pexels | Hus (lucka 5): Life-Of-Vids, Pixabay | Kontor (lucka 6): Free Videos, Pexels | Stjärnor (lucka 10:) Thomas Breher, Pixabay | Batterier (lucka 11): Tima Miroshnichenko, Pexels | Gående (lucka 18): cottonbro, Pexels