Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Erik Stenberg

Profilbild av Erik Stenberg

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Adress
OSQUARS BACKE 5

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Erik Stenberg är arkitekt och lektor i arkitektur vid KTH Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) i Stockholm. Han har undervisat studio och kurser i arkitektur sedan 1997, med en särskild inriktning på grundläggande nivå, designprocesser och bostäder. Han undervisar för närvarande i arkitekturprogrammet, deltar i europeiska och regionala forskningsinitiativ samt bedriver bostadsforskning. En publikation sprungen ur studion är Structural Systems of Swedish Mass Housing (2020). Han är medredaktör för boken Sustainability in Scandinavia _Architectural Design and Planning (2018).

Under 2021-2025 leder Stenberg den svenska delen av ReCreate, ett EU Horisont 2020-finansierat forskningsprojekt som fokuserar på återbruk av prefabricerad betong som inte var tänkt för demontering. I denna del samverkar KTH med Helsingborgshem och Strängbetong. Förutom Sverige deltar även Tyskland, Nederländerna och Finland (som även är projektkoordinator). Total budget är 12,5 MEUR.

Sedan 1999 har han också varit engagerad i praktiken, forskningen och politiken för omstrukturering av miljonprogrammets storskaliga bostadsområden i Sverige. Han har ritat om lägenheter, organiserat en bostadsmässa (Tensta Bo 2006), forskat och ställt ut arkivmaterial från sin växande samling, startat en introducerande arkitekturskola i Tensta, ett av Stockholms största modernistiska bostadsområden, och föreläser ofta nationellt och internationellt. (Structural Systems of the Million Program Era katalog) Han har skrivit "D4-gruppen 1955-1961" i bokenFlying Panels (2019) som publicerades samtidigt som utställningen med samma namn på ArkDes.

Under 2016-2019 projektledde han Grön BoStad Stockholm, ett 3-årigt 62 MSEK EU-strukturfondsprojekt med målet att bidra till att fler gröna, smarta och hållbarare bostäder byggs, förvaltas och underhålls i Stockholmsregionen. I Grön BoStad samverkar KTH tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet, SUST Sustainable Innovation och Länsstyrelsen i Stockholm för att etablera fler testbäddar, skapa bättre upphandlingsmetoder, främja en regional arena samt bidra till ett ökat kunskapsutbyte ( www.gronbostadstockholm.se).

Som prefekt för institutionen arkitektur (www.arch.kth.se) från 2006-2013 var han med och ledde KTH Arkitekturskolan genom ett generationsskifte, mot finansiell stabilitet och in i ArkitekturAkademin - ett nätverk av svenska arkitekturskolor som grundades 2009.

Stenberg är huvudansvarig och ägare av egen firma med fokus på tektoniken av små tillägg och andra knappt synliga platser. Han fick sin B.Arch. 1995 från College of Architecture och Urban Studies vid Virginia Tech i Blacksburg, Virginia.

+46 (0) 708 771 767

erik.stenberg@arch.kth.se

www.arch.kth.se


Kurser

Bostadsfrågan: aktuella perspektiv på en klassisk utmaning (AD253V), kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå (A52EXA), lärare | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 4VT (A42SEV), lärare | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 5HT (A52SEH), lärare | Kurswebb

Seminariekurs, avancerad nivå 5VT (A52SEV), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42A13), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42B13), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42C14), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A42D14), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A52A13), lärare | Kurswebb

Studioprojekt, avancerad nivå (A52B13), lärare | Kurswebb