Skip to main content

link to: Fastighetsnytt text 2016

http://fastighetsnytt.se/2016/04/blandade-upplatelseformer-pa-berget-i-alby/

Både risker och möjligheter
Erik Stenberg forskar om miljonprogrammet och är arkitekt och lärare på KTH. Han anser att Botkyrka varit duktiga på att testa nya vägar och modeller.

– Det är inte bara en lösning överallt. Markanvisningen vid berget är bara en del av en större strategi som jag generellt tycker är god. De vet att de ligger i utkanten av Stockholms län och kan inte sparka ut sina boende hursomhelst för de har ingenstans att gå.

Vad Erik Stenberg lyfter fram som både en möjlighet och en risk är att det går fort fram. Dagens bostadsbrist driver på den snabba utvecklingstakten och i områden som omgärdats av dåligt rykte finns det flera exempel där snabb nybyggnation snarare gett en negativ bekräftelse på området. Erik Stenberg lyfter fram Hovsjö som exempel där man väntade med att bygga nytt och jobbade internt med området först, och i dag står byggarna i kö.

– Den andra risken är de som redan bor i området, att de känner sig förbisedda om man bara satsar på nyproduktion innan man rustar upp det befintliga, säger Erik Stenberg.

Erik Stenberg. Foto: Maria Nordlander.

Erik Stenberg. Foto: Maria Nordlander.

Men det finns även positiva effekter och aktörernas intresse för att utveckla i kommunen kan också lyfta området.

– På möjlighetssidan är att man faktiskt bekräftar att Albyberget är en bra plats, infrastrukturen finns, grönytor och park med mera. Jag letar efter fler goda exempel på hur man bygger vidare på befintligt bestånd. Ett bra förslag är exempelvis Botkyrkabyggens radhus i Albydalen. Jag hoppas att det blir samma på berget, säger Erik Stenberg.

Vad tror då Erik Stenberg om de två, relativt nya aktörerna som kommer utveckla Albyberget. Han poängterar att man inte ska hänga upp sig på att de inte är så stora och pekar på att Mitt Alby redan visat att de vågat ta risker och hänvisar till amnestin med hyresgästerna där de löste en knut som allmännyttan inte lyckades med.

– Jag känner att det är två bolag med vilja och goda intentioner. Titania är en ny aktör som säkert är måna och noga med att göra det bra, hoppas också att det finns ett samarbete med Mitt Alby och att kommunen också hjälper till.