Skip to main content

video: Bostadsbristen föreläsning 171129

Bostadsbristen: vad kan vi lära oss av miljonprogrammet?

https://www.youtube.com/watch?v=pvqcasHtsdc

Föreläsare: Erik Stenberg, Arkitekturskolan, KTH

Enligt Boverket behövs det 710 000 nya bostäder till 2025. De flesta inom byggsektorn tolkar det som att vi måste dubblera eller till och med tredubbla bostadsbyggandet. Hur ska det gå till? Vad ska vi bygga för bostäder? Vem ska bygga, vem ska rita och vem ska planera allt runt omkring husen?

 

https://www.kth.se/aktuellt/kalender/forelasningar-seminarier/bostadsbristen-vad-kan-vi-lara-oss-av-miljonprogrammet-1.749256?date=2017-11-29&orgdate=2017-11-29&length=1&orglength=1