Hoppa till huvudinnehållet

Lina Bertling Tjernberg

Profilbild av Lina Bertling Tjernberg

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

ELKRAFTTEKNIK

Adress
TEKNIKRINGEN 33

Forskare


Om mig

Lina Bertling Tjernberg (Docent,TeknDr, Civing) är professor i elkraftnät vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Hon är föreståndare för Energiplattformen som samordnar och stöder nya forskningsinitiativ inom energiområdet. Hon är ledamot i IVA och avdelning Elektroteknik.

Hon mottog utmärkelsen Årets Kraftkvinna 2021 för sitt arbete och en "stark kraft och garant för mer jämställd kompetensförsörjning inom dagens och framtidens hållbara energisystem" och listades hon på Maktlistan Energi 2022 över de 20 mest influensrika inom energiområdet i Sverige.

Hon är författare till 100+ vetenskapliga artiklar i tidskrifter och internationella konferenser, inklusive boken  Infrastructure Asset Management with Power System Applications,  CRC Taylor & Francis, 2018 och till flera kapitel. Hon är en av författarna till energiantologin med två kapitel " Vad är elektricitet? " och "Uthålliga elkraftnät – en förutsättning för framtidens energisystem", samt en nyligen publicerad bok "Handbook on Climate Change" med kapitlet 17: The flexible grid infrastructure enabling power grid evolution and decarbonization.

Hennes forskning och undervisning är inriktad på att tillämpa matematik (t.ex. statistik, optimering, livscykelbedömning) för att förutsäga och modellera tillförlitlighet, påverkan av underhållsinsatser för olika tillämpningar för elkraftsystem. Forskningsintressen inkluderar framtida tekniker (t.ex. mikronät, batterilagring, vind / sol), konstruktion och drift av elnätet inklusive elektrifierade transporter.

Pågående forskningsaktiviteter innefattar följande områden:

Forskningens övergripande mål är att; bidra till en säker och hög tillförlitlighet i elförsörjningen, en effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen.

Nuvarande uppdrag innefattar: programrådet för Swedish ElectroMobility Center (SEC), vice ordförande i föreningen Riksdagsledamöter och forskare (Rifo), nomineringskommitten för Polhelmspriset, ordförande av SEK Svensk Elstandard, svensk representant i ISGAN Academy of Smart Grids samt medlem i styrgruppen för IEEE PES ISGT Europe.

Urval av tidigare uppdrag: Ledamot i Insynsrådet för Energimarknadsinspektionen (2009-2020), IVA styrgrupp Vägval El (2014-2016),  Ledamot i Regeringens samordningsråd för Smarta elnät (2012-2014).

Hon är senior medlem i IEEE, CIRED och Cigre. Hon har varit ledamot i styrelsen för Power & Energy Society (2012-2016), ordförande för IEEE Sweden Chapter Power & Energy Society (PES)/Power Electronics (2009-2019), och har varit Editor för IEEE Transactions of Smart Grid (2010-2015).

Kort CV på svenska 240118-cv_lina_bertling_tjernb.pdf240118-cv_lina_bertling_tjernb.pdf

Profil med publikationer finns i GoogleScholar och ResearchGate.


Kurser

Den hållbara ingenjören i elkraftteknik (EH2220), assistent | Kurswebb

Den hållbara ingenjören i elkraftteknik (EH2221), lärare | Kurswebb

Elkrafttekniskt projekt (EI2525), examinator, lärare, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom elektriska energisystem, avancerad nivå (EG230X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot elkraftteknik, avancerad nivå (EA270X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot innovativ energiteknik, avancerad nivå (EA280X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA238X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA250X), examinator | Kurswebb

Individuellt projekt i elkraftteknik I (EN2911), examinator | Kurswebb

Introduktion och analys av uthålliga elkraftsystem (EG112V), examinator, lärare | Kurswebb

Introduktion till uthålliga elkraftsystem (EG111V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb