Hoppa till huvudinnehållet

Lina Bertling Tjernberg

Profilbild av Lina Bertling Tjernberg

PROFESSOR

Detaljer

Arbetar vid

ELKRAFTTEKNIK

Adress
TEKNIKRINGEN 33

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Lina Bertling Tjernberg (Docent,TeknDr, Civing) är professor i elkraftnät vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Hon är föreståndare för Energiplattformen vid KTH, som samordnar och stöder multidisciplinära forskningsinitiativ inom energiområdet. Hon är samordnare för livslångt lärande vid EECS skolan på KTH.

Hennes forskning och undervisning är inriktad på att tillämpa matematik (t.ex. statistik, optimering, livscykelbedömning) för att förutsäga och modellera tillförlitlighet, påverkan av underhållsinsatser för olika tillämpningar för elkraftsystem. Forskningsintressen inkluderar framtida tekniker (t.ex. mikronät, batterilagring, vind / sol), konstruktion och drift av elnätet inklusive elektrifierade transporter. 

Pågående forskningsaktiviteter innefattar följande områden:

  • Tillgångsförvaltning med tillämpningar för elkraftsystem och komponenter. Vidareutvecklar RCAM-metodiken). Projektet är listat på IVAs 100-lista 2019. För närvarande ingår ett forskningsprojekt inom SweGRIDS  med fokus på transmissionsnätet.
  • Tillförlitlighet och livscykelkostnadsbedömningar av lokala elkraftsystem (inklusive ett gemensamt doktorandprojekt med Addis Abebas universitet). För närvarande utförs en studie förstudie för Gävle Hamn.

Forskningens övergripande mål är att; bidra till en säker och hög tillförlitlighet i elförsörjningen, en effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen.

Nuvarande uppdrag innefattar: programrådet för Swedish ElectroMobility Center (SEC), programkommittén för World Energy Council, vice ordförande i föreningen Riksdagsledamöter och forskare (Rifo), medlem av Strategiska rådet för vindkraft, nomineringskommitten för Polhelmspriset, ordförande av SEK Svensk Elstandard, svensk representant i ISGAN Academy of Smart Grids samt medlem i styrgruppen för IEEE PES ISGT Europe

Tidigare utnämningar inkluderar: Ledamot i Insynsrådet för Energimarknadsinspektionen (2009-2020), IVA styrgrupp Vägval El (2014-2016),  Ledamot i Regeringens samordningsråd för Smarta elnät (2012-2014). 

Hon är författare till 100+ vetenskapliga artiklar i tidskrifter och internationella konferenser, inklusive boken  Infrastructure Asset Management with Power System Applications,  CRC Taylor & Francis, 2018. Hon är seniormedlem i IEEE, CIRED och Cigre. Hon har varit ordförande för IEEE Sweden Chapter Power & Energy Society (PES) and Power Electronics (2009-2019), i styrelsen för Power & Energy Society (2012-2016) och har varit Editor för IEEE Transactions of Smart Grid (2010-2015).

Kort CV på svenska 210504-cv_lina_bertling_tjernb.pdf

Profil med publikationer finns i GoogleScholar och ResearchGate.


Kurser

Den hållbara ingenjören i elkraftteknik (EH2221), lärare | Kurswebb

Den hållbara ingenjören i elkraftteknik (EH2220), lärare | Kurswebb

Elkrafttekniskt projekt (EI2525), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom elektriska energisystem, avancerad nivå (EG230X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot elkraftteknik, avancerad nivå (EA270X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik med inriktning mot innovativ energiteknik, avancerad nivå (EA280X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA238X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom elektroteknik, avancerad nivå (EA250X), examinator | Kurswebb

Individuellt projekt i elkraftteknik I (EN2911), examinator | Kurswebb

Introduktion till uthålliga elkraftsystem (EG111V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillförlitlighetsanalys av uthålliga elkraftsystem (FEI3390), examinator | Kurswebb

Uthålliga elkraftsystem (EG110V), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb