Till innehåll på sidan

KTH topprankat för klimatarbete

KTH:s centrala campus framför KTH Entré med massor av studenter
Det blir alltmer viktigt för studenter att studera vid ett lärosäte om tar klimatfrågan på allvar, enlig Per Lundqvist, vicerektor för hållbar utveckling vid KTH. Foto: Karlberg Media AB.
Publicerad 2022-04-12

Organisationen Klimatstudenterna har släppt sin årliga rankinglista över hur svenska universitet och lärosäten sköter sina klimatarbete. KTH innehar förstaplatsen.

Den tredje april inföll Sveriges så kallade "Overshoot day", vilket innebär att om alla länder håller samma konsumtionstakt som Sverige, skulle jordens befolkning redan efter tre månader ha spenderat ett års planetära resurser.
 
I samband med dagen släppte Klimatstudenterna sin årliga Climate Action-Ranking för att understryka lärosätenas roll i klimatomställningen.

Bäst av 23 lärosäten

Rankningen baseras enligt Klimatstudenterna på lärosätenas konstaterade utsläpp, utsläppsminskningar och ambitionsnivå vad gäller deras klimatarbete framåt, och i år har 23 av Sveriges högskolor och universitet rangordnats. Rankningen inkluderar utsläpp från flygresor per årsarbetskraft för 2021, respektive störst minskning mellan 2020 och 2021, hur mål och handlingsplaner för att minska utsläppen inom sju områden ser ut samt hur väl målen uppfylls.

 – Placeringen är naturligtvis mycket hedrande och den visar två saker: Vi lyckas genomföra våra strategier och vi har även resurser att kommunicera dem utåt vilket är viktigt. Det stärker vårt varumärke ytterligare, säger Per Lundqvist, vicerektor för hållbar utveckling vid KTH.

Klimatfrågan viktig för studenter

Han menar vidare att det blir alltmer viktigt för studenter att plugga på ett lärosäte om tar klimatfrågan på allvar inte bara i kurserna utan även i vardagen på campus. Han tror också KTH:s stora utbud av olika utbildningar och kurser med hållbarhetsfokus är något som har uppmärksammats. 

 – Skälet till att det gått så bra i år är att vi genomför det vi förutsatt oss och vi lyckas kommunicera detta på ett bra sätt. Medarbetarna på KTH Sustainability Office ska självklart ha en stor eloge men även alla de lärare och forskare som jobbar oförtrutet med nya kurser och projekt med starkt klimat och hållbarhetsfokus.

På Klimatstudenternas rankinglista får KTH 95 av sammanlagt 100 möjliga poäng. Tvåa respektive trea är Sveriges lantbruksuniversitet (89,5 poäng) och Karolinska Institutet (85 poäng). Förra året hamnade KTH på en tredjeplats, bakgrundsinformation om rankningen  återfinns på Klimatstudenternas webbplats.

Text: Peter Ardell