Till innehåll på sidan

Ny rapport från IPCC: Snabbt agerande och samarbete behövs

Omslag IPCC Sixth Assessment Report: Impacts, Adaptation and Vulnerability
Bildkälla: IPCC
Publicerad 2022-03-01

FN:s klimatpanel IPCC har släppt en ny rapport om anpassningar som krävs för att stoppa klimatförändringarna. Rapporten presenterar bland annat livsstilsförändringar och anpassningar som kan genomföras på en lokal eller regional nivå för klimatet.

Klimatförändringar inte bara är ett hot mot planetens hälsa, utan också människors hälsa och välbefinnande. I rapporten presenterar IPCC förslag på möjliga anpassningar och åtgärder på en lokal, regional och global nivå. IPCC påtalar att förändringar och anpassningar för klimatet behöver ske här och nu. Genom samarbete och globala åtgärder kan vi säkra att jorden är beboelig även i framtiden, men vi måste agera snabbt.

I rapporten pekar IPCC även på den starka kopplingen mellan naturvetenskapen och sociala och ekonomiska frågor. Genom samarbete mellan olika samhällsaktörer såsom regeringar, privat sektor och civilsamhället kan riskerna som klimatförändringarna medför minimeras. Riskminimering såväl som rättvisa både ekonomiskt och socialt behöver prioriteras både politiskt och ekonomiskt.

Läs rapporten: Climate change: a threat to human wellbeing and health of the planet. Taking action now can secure our future (eng)

Läs SVTs artikel on rapporten: FN:s nya larm: Klimatkrisen allt större hot mot människor och djur