Till innehåll på sidan

Nytt stipendium till examensarbeten med miljöfokus

Studenter på KTH Climate Action Centre
Francisco Campos, Tania Bethoon, Weronika Tuszynska, Victor Gonzales Mallen, Gargi Satish, Vera de Val Wiklund och Mohammadreza Delavar är några av studenterna vars exjobb får stipendiet från Sveriges Ingenjörer. Foto: KTH.
Publicerad 2024-02-01

Översvämningar i urban miljö, skogsbränder och markföroreningar är bara några av de exjobbsteman som får ett 50 000 kronors-stipendium från Sveriges Ingenjörer. Gruppen om tolv studenter har valts ut i hård konkurrens för projekt som är särskilt intressanta ur ett miljöperspektiv.

I det allra första urvalet studenter som får det nyinrättade miljöstipendiet från Sveriges Ingenjörer, finns det stor variation bland projektintressen – och nästan lika många nationaliteter. Det som förenar denna grupp KTH-studenter är märkbar forskningsmässig mognad och fokus på hållbarhet.

KTH Climate Action Centre har hjälpt till att välja ut projekten, där kriteriet har varit att använda teknik och fysiska tillämpningar för att lösa miljöproblem. Centrumets vice föreståndare, Karin Larsdotter, kommenterar:

Karin Larsdotter.
Karin Larsdotter.

– Vi är verkligen glada över att kunna ge studenterna den här möjligheten och få följa dem när de genomför sina projekt. Redan vid deras första presentationer var det uppenbart vilken potential de har. Självklart är vi särskilt glada över deras intresse för klimatåtgärder och miljöfrågor.

Klimatanpassning och industriella utmaningar

Några av projekten syftar till att på olika sätt stärka samhället mot effekterna av klimatförändringar. Det handlar om att använda maskininlärning för att förutsäga riskfaktorer för skogsbränder, undersöka risken för översvämning i Stockholmsområdet och andra urbana avrinningsområden vid extrem nederbörd, och att analysera varför en så stor andel föreslagna vindkraftsprojekt i Sverige blir avvisade.

Andra projekt fokuserar på industriella utmaningar vars lösning kan främja långsiktig hållbarhet. De inkluderar att hitta de bästa platserna för vätgasproduktion i norra Sverige, att förbättra analysmetoderna för mark- och grundvattenförorening och utveckla metoder för hållbar vätgasproduktion i Europa med hjälp av biomassa från svenska skogar.

Aktiviteter under våren

Under våren kommer studenterna att samarbeta med företag, utöka sitt kontaktnät på KTH, delta i skräddarsydda expertföreläsningar och stöttas av universitetets eget idélaboratorium – KTH Innovation. Det kan även hända att spin-off och synergiprojekt växer fram allt eftersom studenterna hittar gemensamma intressen under projektens gång.

– Vi hoppas att denna pilotgrupp ska inspirera fler studenter att följa i deras spår och arbeta med klimatåtgärder och hållbarhet, säger Karin Larsdotter.

Mot slutet av terminen kommer projekten att presenteras för en större publik, som då kommer kunna lära sig mer om bidragen från denna grupp unga forskare.

Stipendiet, som delas av Sveriges Ingenjörer och stöds av Swedbank Humanfond, syftar till att stärka forskningen inom miljöområdet i Sverige. Varje utvalt examensarbete får 50 000 kronor.

Text: Alexandra von Kern