Till innehåll på sidan

Forskningssamarbete om AI-modeller för dokumentanalys

Haluk Akay.
Haluk Akay. Foto: Tony Pulsone.
Publicerad 2023-12-07

Ett nytt samarbetsprojekt mellan KTH Climate Action Centre och Stockholm Environment Institute (SEI) ska undersöka hur stora språkmodeller och design kan tillämpas på policybedömningar och systematiska översikter.

Haluk Akay (Postdoktor vid KTH Climate Action Centre), Biljana Macura (Senior Research Fellow vid Stockholm Environment Institute, SEI) och Daniel Ddiba (Research Fellow vid SEI) har nyligen säkrat finansiering för ett nytt forskningssamarbete som ska påbörjas i februari 2024.

Forskningen kommer att tillämpa AI-baserade språkmodeller och designtekniker för att analysera och koda stora korpusar av vetenskapliga dokument eller policydokument. Metoden kommer att testas genom en studie som syftar till att förstå hur riktlinjer för sanitet överensstämmer med kraven på klimatågärder.

Med ansvarsfull användning av AI syftar projektet till att skala upp och förstärka den policyanalys och evidenssyntes som genomförs vid SEI och KTH. Den nya forskningen finansieras gemensamt av SEI:s kärnfinansiering och Digital Futures Postdoc Fellowship ”Data-Driven Design for Climate Action”. SEI är, och fortsätter att vara, en strategisk kunskapspartner för KTH Climate Action Centre.